Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Obce mohou zvýšit bezpečnost svých dat

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v polovině února výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IROP), oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. KONSOLIDACE IT A ROZVOJ SLUŽEB TECHNOLOGICKÝCH CENTER ORP Cílem finanční podpory je...

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v polovině února výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IROP), oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.

KONSOLIDACE IT A ROZVOJ SLUŽEB TECHNOLOGICKÝCH CENTER ORP

Cílem finanční podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. Oprávněnými žadateli v této výzvě IROPu jsou obce.

Alokace výzvy je 250 milionů korun. Příjem žádostí končí 30. června 2014. Každý zájemce může podat pouze jeden projekt ve výši způsobilých výdajů od jednoho do šesti milionů korun.

»Úřad bude s jednotným IT prostředím schopen rychle i účelně využívat státem připravené registry a systémy,« komentovala náměstkyně pro evropské programy Ing. Klára Dostálová. »Výhodou eGovernmentu pro občany je zkrácení doby čekání na úřadech, úspora času při získávání informací, elektronické vyplňování žádostí a formulářů, čímž se postupně omezí nutnost chození na úřady. Časová a ekonomická úspora je i na straně úřadu, který se stane efektivnějším a transparentnějším,« dodala.

Výzva navazuje na projekty technologických center, díky nimž řada obcí zavedla v minulých letech elektronickou spisovou službu, digitalizaci dat nebo datové sklady. Aktuálně se mohou obce soustředit na další modernizaci stávající úrovně ICT. Výzva podporuje rozvoj služeb technologických center, nákup a instalaci bezpečnostních prvků, konsolidaci hardware serverů se softwarovými aplikacemi a elektronizaci procesů a dat.

Podrobné informace k vyhlášené výzvě jsou pro potenciální příjemce podpory k dispozici na adrese: www.strukturalni-fondy.cz, v sekci Jak na projekt, podsekci Výzvy a akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *