Autor
Kategorie:
Různé

Obce si chválí spolupráci s občany a podnikateli

Výzkum mezi zástupci měst a obcí ČR v rámci projektu společnosti M.C.TRITON »Inteligentní město« zjišťoval úroveň práce a spokojenosti v oblastech vize měst, řízení úřadu a vztah města k jeho okolí. Osloveno bylo 370 sídel jako reprezentativní vzorek pokrývající všechny velikosti měst a krajů....

Výzkum mezi zástupci měst a obcí ČR v rámci projektu společnosti M.C.TRITON »Inteligentní město« zjišťoval úroveň práce a spokojenosti v oblastech vize měst, řízení úřadu a vztah města k jeho okolí. Osloveno bylo 370 sídel jako reprezentativní vzorek pokrývající všechny velikosti měst a krajů.

CHYBĚJÍ PROVOZNÍ ZDROJE

Podle výsledků průzkumu vidí municipality, jež se výzkumu zúčastnily, největší příležitosti pro rozvoj v oblastech řízení obce a spolupráce mezi volenými zástupci a úřadem, většího zapojování občanů do rozhodování na městě a získávání dotací. Naopak mezi úspěchy řadí obce nejčastěji zkvalitňování infrastruktury, spokojenost občanů a podnikatelů či kvalitu řízení úřadu.

Vize: Přes 3/4 měst má stanovenou vizi svého směřování. Třetina měst vyhodnocuje strategický rozvojový plán a jeho cíle jednou za čtyři roky a třetina jednou ročně.

Řízení úřadu: V oblasti procesů jsou města lehce nad průměrem. Z této hodnoty se pozitivně vymyká položka »pravidelná optimalizace a zlepšování činností«, již vykonává 70 % obcí. Co se týče kvalifikovanosti a způsobilostí zaměstnanců úřadů, města konstatují úroveň přes 7 (max. 10).Města mají poměrně dobrý přehled o majetku a jeho využití (7,9). Obce však nemají dostatečné zdroje na provozní náklady související s majetkem (5,6). Týká se to především měst do 5000 obyvatel a nad 50 tisíc občanů.

Vztah města k okolí: Téměř 2/3 obcí provádějí průzkum spokojenosti občanů a vtahují je do svého rozhodování, přičemž platí korelace mezi velikostí města a procentem využití průzkumu či větším vtahování občanů do rozhodování. Asi 60 % obcí spolupracuje s ostatními subjekty ve městě a okolí. U měst mezi 20-50 tisíci občany je tato spolupráce jen na úrovni 5. Asi 50 % obcí se aktivně podílí na zvyšování zaměstnanosti občanů ve městě/regionu. Většinou formou různých diskusí s podnikateli.

Cílem projektu Inteligentní město je vytvořit systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města a regionu, za účelem zkvalitnění života díky »inteligentnímu«, otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb. (Podrobněji se k průzkumu vrátíme v listopadové MO – pozn. red.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *