Obce v národních parcích dostanou 50 milionů na rozvoj

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 31. března dotační program pro obce a správy národních parků. Žádosti o dotaci z programu, v němž je k dispozici celkem 50 milionů korun, je možné zasílat Státnímu fondu životního prostředí až do 30. září do 14 hodin.

Nově otevřený program se zaměřuje na rozvoj obcí ležících na území národních parků a čerpat z něj bude možné finanční prostředky na podporu rozvoje infrastruktury pro obyvatele nebo návštěvníky, environmentální výchovy  a vzdělávání nebo třeba ekologické dopravy.

„Program funguje už od roku 2010, ministerstvo do něj za tu dobu dalo už 180 milionů korun a v nově otevřené výzvě nabízíme těmto obcím na jejich ekologické projekty dalších 50 milionů korun. S ohledem na proběhlá jednání ke spuštění letošní výzvy programu i se zástupci národních parků se dá očekávat, že zájem o dotaci bude velký, žadatelé by tedy s podáním žádosti neměli dlouho váhat,“ vysvětlil ministr Richard Brabec. Žádosti spolu s návrhem projektu v tištěné i elektronické podobě na CD přijímá Státní fond životního prostředí v podatelně nebo poštou. Příjem žádostí končí 30. září 2015 ve 14 hodin. Text výzvy a další informace jsou k dispozici na této internetové adrese.

Aktuální výzva programu se zaměřuje na projekty podporující ekologicky přátelské infrastruktury a vybavenost obcí, jejichž cílem je zajistit ekosystémovou funkci a udržitelnost. „Dále se podpora týká projektů na zlepšení a podporu environmentálního vzdělávání a výchovy, která má za cíl zlepšit znalosti široké veřejnosti a žáků všech stupňů škol o přírodních hodnotách daného regionu v národním parku. Dotace je možné žádat i na podporu ekologicky příznivé dopravy v národních parcích, snížení tzv. světelného znečištění, kterým trpí ptactvo, nebo na zpracování dokumentů a studií pro územní plánování v obcích národních parků, zaměřených na zachování a ochranu krajinného rázu,“ vypočítal možnosti podpory ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Prostřednictvím programu byl v minulosti díky dotaci téměř 1,5 milionu například zajištěn provoz návštěvnického a informačního centra v Domě Českého Švýcarska. Obec Dolní Dvůr v Krkonošském národním parku zase získala podporu přes půl milionu korun na intenzifikaci ČOV ke stabilizaci procesu biologického čištění odpadních vod a zlepšení účinku jejich čištění. Šumavská obec Srní si za příspěvek téměř čtvrt milionu korun nechala vysadit nové dřeviny a ošetřit ty staré podél pěší zóny a nové silnice. Téměř milionovou dotaci čerpala rovněž správa NP Šumava, která díky těmto prostředkům zajistila programy pro veřejnost a návštěvníky spojené s 20. výročím založení parku.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *