Autor
Kategorie:
Různé

Obce ve Zlínském kraji chtějí být více slyšet

Své hlavní požadavky pro konečnou etapu vyjednávání o podpoře z evropských fondů během nového programovacího období EU 2014-2020 zformulovalo ve druhé polovině února krajské shromáždění starostů, uspořádané Sdružením místních samospráv (SMS) ČR ve Zlíně. Na shromáždění byli přizváni i všichni...

Své hlavní požadavky pro konečnou etapu vyjednávání o podpoře z evropských fondů během nového programovacího období EU 2014-2020 zformulovalo ve druhé polovině února krajské shromáždění starostů, uspořádané Sdružením místních samospráv (SMS) ČR ve Zlíně. Na shromáždění byli přizváni i všichni poslanci a senátoři zvolení ve Zlínském kraji a účastnil se jej také primátor Zlína Miroslav Adámek.

Účastníci shromáždění se shodli na tom, že pro další rozvoj jejich obcí bude nejdůležitější ta část podpory z EU, která bude určena k rozdělení prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Tajemník SMS ČR Tomáš Chmela mj. poukázal na fakt, že periferní oblasti kraje – navzdory vysoké míře nezaměstnanosti a dalším problémům – během uplynulého programovacího období EU 2007-2013 obecně čerpaly nejméně evropských peněz. Předseda SMS ČR ve Zlínském kraji Petr Žůrek zase prezentoval uplatnění místních akčních skupin a jejich přípravu na nové období.


Krajské shromáždění rovněž vyzvalo vládu, aby zlínskou metropolitní oblast zahrnula mezi ITI aglomerace (k problematice ITI aglomerací viz: Být, či nebýt metropolitní oblastí? Cinkot peněz EU napoví – Moderní obec č. 2/2014) a aby podpořila finanční alokaci pro komunitně vedený místní rozvoj (Community Led Local Development – CLLD) v minimální výši 35 mld. Kč na projekty z kohezní politiky, která bude uvedena v Dohodě o partnerství ČR s EU.

Shromáždění starostů Zlínského kraje vyzvalo vládu k větší podpoře venkova.

FOTO: ARCHIV SMS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *