Autor
Kategorie:
Ekonomika

Obce začaly sbírat data o církevním majetku

Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi obce a města vítají a rozhodně jim nepřináší žádná rizika. Naopak jim významně pomůže, neboť nemovitosti, které mají na svých listech vlastnictví a s nimiž dosud - kvůli omezení tzv. blokačním ustanovením § 29 zákona o půdě...

Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi obce a města vítají a rozhodně jim nepřináší žádná rizika. Naopak jim významně pomůže, neboť nemovitosti, které mají na svých listech vlastnictví a s nimiž dosud – kvůli omezení tzv. blokačním ustanovením § 29 zákona o půdě – nemohly nijak nakládat, s účinností zákona přestanou být blokovány a obce s nimi konečně budou moci volně zacházet a investovat do nich bez jakýchkoliv obav.

Jakmile však SMO 11. ledna vyzval svá členská sídla, aby mu sdělila data o rozloze historického církevního majetku na jejich území, vyvolala tato informace v některých médiích krátkodobý rozruch. Proč tedy SMO vydal tuto výzvu?,

»Svaz byl Ministerstvem kultury požádán o pomoc při sbírání údajů o rozloze historického církevního majetku, který se nyní nachází ve vlastnictví měst a obcí, a to alespoň ve formě odhadu,« odpověděla nám Mgr. Iva Vejmělková z oddělení legislativně-právního Kanceláře SMO ČR. »Návrh je sice schválený vládou, nicméně musí ještě úspěšně projít Poslaneckou sněmovnou a Senátem. V minulosti již bohužel několikrát bylo od záměru majetkového vyrovnání na poslední chvíli upuštěno. Z tohoto důvodu SMO hodlá učinit vše pro to, aby tentokrát byl celý proces úspěšně dotažen do konce. Navíc se domníváme, že data a konkrétní čísla, o něž starosty žádáme, také nám poslouží jako argumenty při projednávání tohoto zákona v Parlamentu.«

SMO je připraven podle dohody získané informace předat odboru církví Ministerstva kultury, s nímž v současné době intenzivně a úspěšně spolupracuje. »Dostaneme-li od starostů dostatek informací a budou představovat skutečně reprezentativní vzorek údajů, pak samozřejmě budeme uvažovat i o zveřejnění těchto dat na našem webu (www.smocr.cz),« pokračovala Mgr. Iva Vejmělková.

Žádný konečný termín pro sběr informací od obcí nebyl stanoven. Nicméně SMO by uvítal, pokud mu obce a města zašlou tato data co nejdříve, neboť zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi se má projednávat v prvním čtení patrně na již probíhající 33. schůzi Poslanecké sněmovny (schůze měla začít 31. 1. 2012, tedy po uzávěrce tohoto vydání Moderní obce – pozn. redakce). Pak bude návrh zákona projednáván v jednotlivých výborech, a to už by Svaz měl rád dostatek potřebných dat k dispozici.

Jak Mgr. Iva Vejmělková uvedla na náš další dotaz, SMO zatím není dohodnut s žádným jiným sdružením, například se Sdružením místních samospráv ČR či Spolkem pro obnovu venkova, aby se data o církevním majetku na území obcí shromažďovala i jejich prostřednictvím. Svaz však zvažuje vyzvat k zasílání údajů nejen už oslovené členské obce a města, ale plošně všechny obce na celém území ČR. »Čím více dat a informací získáme, tím větší relevanci samozřejmě tyto údaje budou mít,« uzavřela Mgr. Iva Vejmělková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *