Obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 s projektem Mokřad Březná

Obec Červená Voda získala první místo v soutěži OBEC 2030 za projekt revitalizace nivy toku Březná a vytvoření nového biotopu mokřadu. Projekt zaujal především kombinací environmentálního uvažování spojeného s esteticky vyrovnanou prací s krajinnými prvky. Soutěž vyhlašuje Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).

Do druhého ročníku soutěže OBEC 2030 se přihlásilo 38 soutěžících napříč všemi kraji. Soutěž hodnotí především příklady dobré praxe udržitelné energetiky a environmentálního přístupu českých měst a obcí.

Realizátorem vítězného projektu Mokřad Březná je obec Červená Voda (okr. Ústí nad Orlicí). „V obci  provádíme revitalizaci niv toku Březná. Jedná se o území o rozloze 12 000 m2. Do území degradovaného odvodněním a intenzivním zemědělským využíváním zpětně přivedeme vodu a nastartujeme podmínky pro rozvoj přirozených procesů,“ popisuje projekt starosta obce Petr Mareš.

Mokřadní biotop sestává ze soustavy tůní a koryt. Lokalita bude zásobena prostřednictvím dvou korýtek, která v době zvýšených průtoků zadotují nivu vodou. V části roku budou založené prvky závislé na hladině podzemní vody a atmosférických srážkách. V průběhu, který zčásti kopíruje vedení suchého odvodňovacího příkopu, jsou navrženy dvě mělké průtočné tůně.

Nezbytnou součástí biotopu jsou kameny, větve a pařezy. Ty dodají lokalitě rozmanitost i možnosti úkrytů pro žáby, vážky či čolky. Koryta doprovází autochtonní dřevinná vegetace, která byla do místní přírody navrácena. Nově vzniklé tůně poskytnou vhodné podmínky pro rozmnožování a vývoj obojživelníků a dalších živočichů vázaných na vodní prostředí.

V území vznikla kompozice obhospodařovatelných luk a tůní. Součástí projektové dokumentace je i vybudování trvalého přístupu na lokalitu přes systém brodů pro potřebnou techniku i případné zájemce o lokální faunu a floru. „V budoucnu bychom chtěli lokalitu obohatit o naučnou stezku pro veřejnost“, dodává Alena Faltusová, projektová manažerka obce.

Vítězný soutěžní projekt je spolufinancován v rámci OP Životní prostředí. *

/tz/

Snímek ze slavnostního oceňování (zleva):  Zástupce sponzora soutěže Škoda Auto, starosta Červené Vody Petr Mareš, vedoucí projektu Alena Faltusová, Pavel Procházka, zástupce zhotovitele,  výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová a Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR

 

Mokřad Březná, vítězný projekt soutěže OBEC 2030

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down