01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obnovitelné zdroje: Žádosti až do 30. září

Loni se u nás obnovitelné zdroje - voda, vítr, biomasa, bioplyn, solární energie - podílely na celkové primární spotřebě energie zhruba 3,7 %. ČR se zavázala zvýšit tento podíl do roku 2010 na 6 % a ve výrobě ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů na 8 %.

Od roku 1999 podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí (SFŽP). "Obce si mohou vybrat program, který jim nejlépe vyhovuje. Jde například o investiční podporu environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny v objektech školství, zdravotnictví a sociální péče, o podporu výstavby malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních systémů, výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu. Největší zájem je o program 3. A - podpora vytápění a ohřevu vody v objektech školství, zdravotnictví a sociální péče s pomocí tepelných čerpadel a solárních systémů. Je podporován 70% dotací a 20% bezúroční půjčkou. V roce 2004 požádalo o tyto příspěvky asi sto obcí. I přes-to největší objem prostředků poskytujeme na centrální zásobování teplem v obcích, tj. na biomasu. Od roku 1999 šlo určitě zhruba o miliardu korun," informoval nás Ing. Libor Novák z odboru obnovitelných zdrojů energie SFŽP.

Důležité pro získání podpory je především předložení úplné žádosti. Ta musí především obsahovat: projektovou dokumentaci, energetický audit, údaje o zdrojích financování. Fond zajímá, zdali zájemce má prostředky na dofinancování akce, také územní rozhodnutí - pokud akce podléhá územnímu řízení. Žádá-li zájemce o půjčku, musí předložit návrh na zástavu nebo jiné formy zajištění.

Nezbytné je i stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje a České inspekce životního prostředí v případech, jde-li o spalovací procesy o výkonu nad 200 kWt, o podporu malých vodních elektráren nebo větrných elektráren. Pro konzultace lze využívat krajská pracoviště SFŽP.

"Pravidla pro příjem žádostí se aktualizují každý rok. Přijímají se průběžně od 1. ledna do 30. září kalendářního roku a vyhodnocují čtyřikrát do roka, podle toho, jak zasedá Rada SFŽP. Žádostí bývá v posledních letech více než finančních prostředků a než jsou možnosti fondu. Letos podpoříme asi třetinu žádostí. V roce 2004 to bylo zhruba půl na půl," konstatoval Ing. Libor Novák.

Na obnovitelné zdroje je možnost čerpat prostředky i v rámci Operačního programu Infrastruktura. "EU poskytuje 75 % investičních nákladů, SFŽP může přidat až 10 % své dotace a k tomu ještě půjčku, dohromady max. 90 %. Pokud projekt počítá se ziskem, EU dává jenom 50 % a SFŽP může přidat dalších 10 %," uzavřel Ing. Novák.

Fond podpořil za pět let asi 300 projektů obnovitelných zdrojů energie, kde žadateli byly obce nebo města. Bez této podpory by většina z nich své projekty neuskutečnila.

Výše podpory - tabulka

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down