Ocenění Ambasador kvality ČR ve veřejném sektoru za rok 2022 patří Úřadu městské části Praha 4

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Letos byly všechny výsledky odtajněny minulý týden.

Ocenění Ambasador kvality České republiky v podnikatelském sektoru získala společnost Edwards, s. r. o. Ve veřejném sektoru si titul odnesl Úřad městské části Praha 14.

Společnost Edwards, s. r. o., je globálním lídrem v oblasti vakua a snižování emisí. Společnost Edwards je součástí skupiny Atlas Copco Group. V organizaci probíhá vývoj a výroba vakuových vývěv. Jde o vysoce přesnou výrobu s nadstandardními požadavky na čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. Hodnotitelé pozitivně vnímali zejména důraz na inovace a kvalitu, propracovaný systém interního firemního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality – např. pořádání Dnů kvality v rámci organizace. Společnost Edwards, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v regionu formou grantových a stipendijních programů. Zástupci společnosti Edwards se pravidelně věnují i přednáškám na technicky zaměřených vysokých školách.

Úřad městské části Praha 14 funguje v jedné z českých municipalit, která má kvalitu a spokojenost občanů na prvním místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnanců, dobrými výsledky z těchto průzkumů a prací s nimi. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí na Praze 14.

Cena je Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten uvedl: „Gratuluji oceněným organizacím. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků soutěže konstatovala: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory ne zcela příznivým okolnostem a přetrvávající atmosféře nejistoty, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimismu.“

KTERÁ DALŠÍ OCENĚNÍ BYLA UDĚLENA?

Cenu za návrat do života získala obecně prospěšná společnost PROSAZ, z. ú. PROSAZ poskytuje sociální služby v oblasti osobní asistence, pečovatelských služeb a noční pohotovostní služby. PROSAZ usiluje o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohodnotný životv majoritní společnosti. POSAZ nabízí osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin denně na zavolání ve formě terénních a pobytových služeb a umožňuje zdravotně postiženým osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky soběstačné chráněné dílně.

Značku CZECH MADE a právo užívat ji obdržely dvě společnosti:

ELETH company s. r. o. je česká rodinná firma zabývající se výrobou modulárních staveb na klíč pod značkou Moduliving. Modulární stavby Moduliving jsou bydlením, které je dostupné téměř pro každého. Pyšní se dosahováním vysoké kvality, užitné hodnoty a implementací inovativních a chytrých řešení

Titul Manažer kvality roku byl udělen Zuzaně Šidlichovské ze společnosti JABLOTRON SECURITY a. s. Pozici manažera kvality tam zastává více než deset let. V rámci svojí činnosti se zaměřuje zejména na vedení projektů zlepšování systému managementu kvality, digitalizaci agend, nastavování kontrolních mechanismů a dále systémovému nastavení pravidel GDPR. Cena Manažer kvality roku je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu.

SOLODOOR a. s. patří mezi největší české firmy zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní v široké škále nejrůznějších typů a specializací. Ve výrobě jsou využity pokročilé prvky robotizace, vysoké automatizace a velmi kvalitní materiály. Výsledkem jsou designově jedinečné a vysoce kvalitní interiérové dveře s vysokou přidanou hodnotou.

Cena Anežky Žaludové patří Miroslavu Jedličkovi, čestnému předsedovi České společnosti pro jakost. Miroslav Jedlička se podílel na vývoji prvních kurzů pro manažery kvality a auditory kvality v České republice. Aktivně působil jako lektor kurzů a auditor v oblasti systémů managementu kvality. Podílel se na odborné náplni konferencí České společnosti pro jakost. Aktivně rozvíjel spolupráci mezi Českou společností pro jakost a Slovenskou společností pre kvalitu. Byl členem Rady kvality ČR; v této souvislosti byl významným propagátorem a signatářem Charty kvality ČR. Nadále neformálně spolupracuje s Českou společností pro jakost v oblasti nástrojů kvality. Prestižní ocenění Cena Anežky Žaludové je určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.

Čestnými členy České společnosti pro jakost byli jmenováni:

Ing. Eva Šírová, Ph.D., Technická univerzita Liberec,

Ing. Milan Dufek, ŠKODA AUTO a. s.

Cena Františka Egermayera je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězi kategorií se stali:

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách:

Poster – Oceněny byly dvě práce studentů z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D..Ocenění získali: Marcela Mazancová (autorka) a Jan Dvořák a Jana Richterová (spoluautoři).

Semestrální práceKolektiv studentů (Mazánková Markéta, Vait Filip, Varga Lukáš) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

PodcastAlexandra Rojas z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Bakalářská práceRadek Stůj z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizikové faktory v organizacích s ohledem na produkty, údržbu a sklady. (Vedoucím práce byla Ing. Věra Pelantová, Ph.D.)

Diplomová práce – První cenu získaly dvě diplomové práce: Jan Střeleček z Českého vysokého učení technického za práci Hodnocení průmyslového podniku pomocí Modelu excelence. (Vedoucím práce byla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.) Anita Vaňová z Technické univerzity v Liberci za práci Aplikace Lean Six Sigma ve vybraném podniku. (Vedoucí práce byla Ing. Eva Šírová, Ph.D.)

/zr/

Na snímku: Zástupci radnice MČ Praha 14 krátce po převzetí ocenění Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru pro rok 2022*

Foto: archiv soutěže

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down