Od dnešního dne vyšší hlukové limity pro dopravní stavby a developerskou výstavbu bez problémů?

Sdružení obcí a spolků Koridor D8, jehož členy jsou čtyři města, 29 obcí a osm spolků, letos v květnu zveřejnilo text petice STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ. I prostřednictvím petice chtělo přimět vládu  k odložení účinnosti jejího nařízení č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a na jehož základě, jak konstatuje text petice, je výrazně ohrožena ochrana veřejného zdraví před hlukem ve prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby. To se nepodařilo a uvedené nařízení vlády je od dnešního dne, tedy od 1. července 2023 účinné. Koridor D8, z.s., však zbraně neskládá a získal podporu i některých zákonodárců, kteří proti nařízení vlády hodlají podat ústavní stížnost.

"My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější. V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako »novela nařízení vlády« nebo »nařízení vlády«)," praví se v úvodu petice spolku Koridor D8. Petice poukazuje na to, že navzdory tomu, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha opustit režim tzv. staré hlukové zátěže (SHZ), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy – mj. i kvůli zřejmým zdravotním rizikům režimu SHZ, "výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího hluku kolem nás výrazně navyšuje".

Novela nařízení vlády podle spolku umožňuje, aby režim SHZ již nadále nebyl jen výjimkou jako doposud,, ale fakticky s stal novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. "Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem dopravních staveb žijí," varuje Koridor D8 s tím, že "předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů."

Minulý měsíc se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnil kulatý stůl Změkčení hlukových limitů nařízením vlády, jehož hlavním tématem bylo uvedené sporné vládní nařízení. Jak poznamenává tisková zpráva Koridoru D8, přítomní senátoři a zástupci Svazu měst a obcí ČR podpořili nejen návrh na odklad nařízení vlády, ale také jeho přezkum.

Objevili jsme spoustu nejasností, jak v důvodové zprávě, tak v konečném znění nařízení vlády, kde se objevila úplně jiná čísla a jiné údaje, než bylo původně předloženo Svazu měst a obcí k připomínkování. Proto budu na předsednictvu Svazu měst a obcí žádat, aby Svaz prosazoval odložení platnosti tohoto nařízení,“ uvedl po jednání v horní parlamentní komoře místopředseda Svazu měst a obcí ČR Zdeněk Pištora, jenž je starostou města Postoloprty na Lounsku. Kulatý stůl svolala senátorka a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, která rovněž úpravu hlukových limitů kritizuje.

Je prokázáno, že nadměrný hluk může vést k poruchám spánku, negativním účinkům na kardiovaskulární a metabolický systém, způsobovat kognitivní poruchy a může vést až k rozvoji poruch v učení dětí. Odhaduje se, že hluk přispívá k asi 48 tisícům případů ischemické choroby ročně a také k tisíci předčasných úmrtí. Dosud nebyly předloženy žádné podklady, které by vyhodnocovaly dopady na zdraví nebo údajné zmiňované ušetření finančních nákladů. Studie Světové zdravotnické organizace i EU dokládají, že efektivita prostředků vydaných na ochranu zdraví se vždy násobně zhodnotí,“ uvedla v diskusi Jitka Seitlová.

Jak uvádí tisková zpráva vydaná po jednání u kulatého stolu v Senátu, sešli se při této příležitosti zástupci dotčených ministerstev, Státního zdravotního ústavu, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR spolu se zástupci 150 obcí požadujících odložení daného nařízení a dalšími odborníky. "Shodli se na tom, že nařízení vlády je formulované nesrozumitelně. U silnic a dálnic, pro které budou platit měkčí limity jako tzv. staré stavby, se výrazně prodlouží časový limit zařazení a nebude již platit od jejich zprovoznění, ale od momentu územního rozhodnutí. Limit pro staré stavby tak pravděpodobně pokryje až cca 80 procent dopravních staveb v ČR. Limit pro tzv. staré stavby (tedy stavby před rokem 2001) se sice o dva decibely zpřísňuje, bude ale již platit pro více staveb plošně a nevratně a nově se uplatní i na jakékoliv rozšíření či rekonstrukce těchto staveb,“ konstatuje dále tisková zpráva o jednání kulatého stolu..

Mám radost, že jsme získali nové spojence, a že se k nám připojili jak senátoři, tak i Svaz měst a obcí. Zároveň máme příslib, že pokud vláda Petra Fialy odmítne příslušné nařízení odložit, skupina senátorů v čele s Jitkou Seitlovou je připravena podat návrh na zrušení tohoto usnesení, který by posuzoval Ústavní soud,“ dodal po jednání v Senátu předseda spolku KORIDOR D8 Martin Klečka.*

Co znamená zvýšení hlukových limitů uvedeným nařízením vlády a ke kterým konkrétním změnám hlukových limitů na jeho základě dochází, spolek Koridor D8 popisuje na: https://kd8.cz/wp-content/uploads/2023/04/Detaily_zvyseni_hlukovych_limitu_narizenim_vlady_KD8-2023_04_26.pdf

Petice STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ je vyvěšena na: https://e-petice.cz/petitions/stop-navyseni-hlukovych-limitu-1.html , kde se k ní svým podpisem můžete připojit.

/rš/

Ilustrační foto: web spolku Koridor D8

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down