Odměňování členů výborů

Jsme malá obec (630 obyvatel), máme 9členné zastupitelstvo (kromě starosty jsou všichni neuvolnění). Členové zastupitelstva si neschválili žádné odměny, s výjimkou místostarosty. Nyní hodlají zastupitelé zřídit stavební výbor, který odměňovat chtějí. Pokud bude předsedou (členem) výboru zvolen...

Jsme malá obec (630 obyvatel), máme 9členné zastupitelstvo (kromě starosty jsou všichni neuvolnění). Členové zastupitelstva si neschválili žádné odměny, s výjimkou místostarosty. Nyní hodlají zastupitelé zřídit stavební výbor, který odměňovat chtějí. Pokud bude předsedou (členem) výboru zvolen starosta nebo místostarosta, kumuluje se částka, tj. odměna za výkon funkce starosty/místostarosty a za výkon funkce předsedy výboru? Jak odměňovat předsedu (člena) výboru, který nebude členem zastupitelstva?


Především je třeba zdůraznit, že předsedou výboru (nejde-li o osadní/místní výbor) musí být člen zastupitelstva obce (tzn. předsedou nelze zvolit fyzickou osobu, která členem zastupitelstva není); ostatní členové výboru již členy zastupitelstva obce být nemusejí.

odměňování předsedy a členů výborů – členů zastupitelstva:

Podle § 71 zákona o obcích uvolněným členům zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo) poskytuje obec za výkon funkce odměnu podle tohoto zákona a podle § 72 tohoto zákona neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva je výhradní kompetencí zastupitelstva, které musí respektovat její maximální výši danou prováděcím právním předpisem – nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí nařízení).

V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží podle § 77 odst. 3 zákona o obcích uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a neuvolněnému členovi zastupitelstva lze poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

V dotazu se výslovně neuvádí, zda má být předseda výboru pro výkon této funkce uvolněn, či nikoli, předpokládám, že se bude jednat o funkci neuvolněnou.

Podle v současné době platného prováděcího nařízení činí v obci s 630 obyvateli měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru max. 1007 Kč (za výkon funkce 836 Kč + příplatek za počet obyvatel 171 Kč) a za výkon člena výboru max. 713 Kč (za výkon funkce 542 Kč + příplatek za počet obyvatel 171 Kč). To znamená, že zastupitelstvo obce může měsíční odměnu stanovit u předsedy výboru v rozmezí 0-1007 Kč a u řadového člena výboru v rozmezí 0-713 Kč.

Pokud by se předsedou/členem nově zřizovaného výboru stal uvolněný starosta, nebude mít tato skutečnost na výši jeho měsíční odměny žádný vliv, neboť pobírá odměnu v zákonem, resp. prováděcím nařízením stanovené výši a v případě souběhu výkonu několika funkcí pobírá měsíční odměnu vždy pouze za tu funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna (což je funkce starosty).

Jestliže by byl zvolen předsedou/členem výboru neuvolněný místostarosta, fakt, že již pobírá měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty, nebrání tomu, aby mu zastupitelstvo obce přiznalo i měsíční odměnu (buď v uvedené maximální, nebo nižší výši) za výkon funkce předsedy/člena výboru.

Při stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za činnost ve výboru by zastupitelstvo nemělo opomenout stanovit rovněž den, od kterého bude tato odměna poskytována.

odměňování členů výborů – nečlenů zastupitelstva:

Podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů. Výše peněžitého plnění není regulována, záleží pouze na rozhodnutí zastupitelstva, zda a v jaké výši bude toto plnění poskytovat.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Komentáře ke článku 1

  • Jitka Kadlecová

    Dobrý den paní Mgr.Samková, potřebovala bych radu :
    Uvolněný starosta naší obce ( období 2010-2014 ) opětovně kandidoval ve volbách do obecního zastupitelstva – říjen 2014. Dostal se do 7mi členného zastupitelstva ale neobhájil post starosty.
    Po zvolení nového starosty, rezignoval původní starosta na post zastupitele. Bylo mu vyplaceno odstupné ( odměna při skončení funkčního období ). Nevím, zda je to v souladu se zákonem, neboť odstoupil ve chvíli, kdy byl „pouhým zastupitelem“. Nebo se mýlím?
    Děkuji za odpověď Jitka Kadlecová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *