Odolnost a soběstačnost může (nejen) hlavnímu městu Praze pomoci zvládnout cirkulární ekonomika

Praha by měla v rámci veřejných zakázek více poptávat řešení, která vycházejí z cirkulární ekonomiky. Tyto projekty by měla plánovat na několik let dopředu a podporovat partnerství mezi byznysem a městem. Cirkulární postupy, jako opětovné používání a opravy výrobků a materiálů, prevence plýtvání jídlem a především snížení produkce odpadů, mohou pomoci řešit i současnou energetickou a ekonomickou krizi. To jsou hlavní doporučení zahraničních a českých odborníků, kteří vystoupili minulý týden na konferenci Cirkulární města a byznys v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP). Konferenci pořádal Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem.

 

Město by podle odborníků mělo uplatnit principy cirkulární ekonomiky podobně, jak to dělají jiné evropské metropole, aby vznikly silné investiční pobídky, které by v široké míře zapojily byznys. Pozitivním krokem je letos schválená Strategie cirkulární ekonomiky hl. města Prahy, která navazuje na Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 a určuje směr a nová řešení v této oblasti do dalších let. Hlavní město je zároveň první metropolí ve střední Evropě, která má tento plán již schválený.

 „Víme, že až 45 procent globálních emisí CO2 se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které denně užíváme. Pro Prahu je cirkulární ekonomika mimo jiné zásadní příležitostí pro nové postupy a materiálové využití ve stavebnictví, které nabízí největší potenciál pro úspory materiálu. Příležitost se nabízí také při nakládání s potravinami, vodou, půdou, či při snižování množství komunálního odpadu v Praze,” říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a technickou infrastrukturu Jana Plamínková. „Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, je to šance pro zavedení nových postupů, služeb a výrobků, tedy i nových pracovních míst v Praze. Spolupráce se soukromým sektorem, městskými částmi a dalšími pražskými stakeholdery je klíčová,” dodává.

Cirkulární ekonomika není jen dalším konceptem na papíře, jak „lépe recyklovat“. Je to zásadní změna v tom, jak firmy navrhují design výrobků, jak je produkují, jak je společnost spotřebovává a regeneruje zdroje, které tyto produkty a materiály obsahují. Vzniknout by mělo více re–use služeb, opraváren, swapů, re-use pointů nebo komunitních akcí typu „železná neděle“.

 „Město musí stimulovat trh v cirkulární ekonomice a uplatnit její principy tak, jak to dělají jiná evropské metropole. Mělo by vytvořit příznivé klima pro firmy, podpořit cirkulární veřejné zakázky, více plánovat a využívat partnerství,” doporučil Josh Newton z mezinárodní Nadace Ellen MacArthur, která je vedoucí globální organizací usilující o přechod na cirkulární ekonomiku. Inovace a digitalizace jsou cestou, na níž může podnikatelský sektor spolupracovat s městem.

 „Je důležité propojení cirkulární ekonomiky a úspor, tedy používat produkty ve formě, pro jakou byly produkovány co nejdéle, například tím, že je opravujeme. Využít sdílených služeb. Jako klíčová v souvislosti s covidovou krizí a válkou na Ukrajině se ukázala také soběstačnost, lokálnost a vracení materiálů zpátky do oběhu formou recyklace. To je cesta, jak nebýt závislí na globálních dodavatelských řetězcích a surovinách z druhého konce světa, které pozítří nemusí dorazit,” zdůraznila expertka na udržitelnost Veronika Doubnerová z Pražského inovačního institutu.

Strategie Cirkulární Praha 2030 stanovila jako cílové čtyři sektory s největším potenciálem materiálových i emisních úspor: stavebnictví, voda, zemědělství a potraviny a odpady. Jedním z největších problémů města jsou odpady ze stavebnictví a potravin. Konkrétně stavební odpad tvoří až 74 procent všech odpadů vyprodukovaných v Praze. Téměř 95 procent materiálů ve stavebnictví pochází z primárních zdrojů, pouze 5 procent jsou druhotné suroviny. Z demoličního a stavebního odpadu se v Praze znovu využije zhruba 27 procent. Podle odhadů se v Česku vyhodí zhruba 830 tisíc tun jídla, což je průměrně 56 kilogramů na osobu za rok.

Na konferenci Cirkulární města & Byznys vystoupili zástupci předních mezinárodních organizací, které se věnují cirkulární ekonomice, jako je Ellen MacArthur Foundation, Metabolic a Circular Glasgow. Uvedli konkrétní příklady spolupráce firem s evropskými metropolemi Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň, Glasgow nebo Oslo.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down