22.06.2023 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpadová analýza představuje pro obce řešení 3v1, říkají experti Institutu cirkulární ekonomiky

Odpadová analýza nabízí možnost lépe poznat silná a slabá místa zavedeného systému odpadového hospodářství, nalézt nové příležitosti pro jeho zefektivnění a zapojit do problematiky širší veřejnost. Taková je praxe expertů z INCIEN, kteří za posledních 8 let poskytli konzultační a analytické služby desítkám českých obcí.

Obcím se v současné době daří vysbírat k recyklaci často jen okolo 40 až 50 % komunálních odpadů. Přičemž již v roce 2025 budou muset splnit cíl 60 % a do roku 2035 dokonce 70 %. To, že se v obci dobře třídí odpad poznáme jednoduše tak, že se podíváme do černé popelnice, tedy do směsného komunálního odpadu, kde by v ideálním případě nemělo být už nic, co je možné recyklovat. Skutečnost je ale zcela odlišná. Detailní rozbory směsného odpadu nám opakovaně ukazují, že se v něm nachází běžně 70 až 75 % recyklovatelných složek, které tam nemají co dělat. Potenciál pro zlepšení zde tedy je.

Zvýšit kvalitu třídění odpadu není jen cestou ke splnění nastavených cílů recyklace, je to i cesta k výrazným úsporám v obecních rozpočtech a omezení znečišťování naší krajiny bobtnajícími skládkami odpadu. Odpadová analýza je prvním krokem na cestě k modernímu odpadovému hospodářství.

Tým INCIEN obsloužil již desítky firem a obcí. Odpadová analýza je vždy řešena na míru, obec si může určit termín, lokalitu i velikost vzorku. „Můžeme se zaměřit na chatařskou oblast, rekreační část obce, sídliště… cokoli obec vyžaduje. Na základě výsledků analýzy pak starostům pomáháme interpretovat nejzásadnější zjištění a doplňkovou službou může být vypracování základního ekonomického přehledu doporučených opatření, přehled požadavků odpadové legislativy a dotačních programů nebo osobní prezentace výsledků a diskuze nad výstupy projektu,” vysvětluje Eva Ryšavá, která odpadové analýzy pod hlavičkou INCIEN realizovala mj. v obcích Litomyšl, Chyňava nebo Trojanovice.

Většina měst a obcí České republiky aktuálně zvládá vytřídit nejčastěji 30, 40 nebo v těch lepších případech 50 % komunálních odpadů. Jednou z cest, jak se dostat na kýžených 70 % vytříděnosti, může být kvalitnější třídění bioodpadu. Ze souhrnných dat odpadových analýz INCIEN vyplývá, že prakticky ve všech případech v SKO převládaly biologicky rozložitelné odpady, které v průměru za rok 2022 tvořily v analýzách INCIEN 38,4 % hmotnosti. Přesněji, 8,1 % byla zahradní zeleň a 30,3 % kuchyňský bioodpad. „Pokud bychom tento výsledek vztáhli na množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného za rok v celé České republice, potom jen kuchyňský bioodpad tvoří z těch 2,8 mil. tun SKO cca 850 tis. tun. Zatím u nás ale schází systémy sběru tohoto druhu odpadu. A je potřeba zajistit nejen možnost třídit a bioodpad odklánět, ale také jeho předání ke zpracování. Rostlinný odpad má zamířit do kompostáren, ostatní bioodpad do bioplynové stanice. Zpracovatelská síť je ale velmi děravá,” upřesňuje Eva Ryšavá.

Poslední, ale nemalou výhodou odpadových analýz pro obce, je získání možnosti přímo prezentovat své kroky veřejnosti a také získání relevantních dat pro navazující komunitní práci. Přímo na analýzu se mohou přijít podívat školy, tábory, zájmové spolky nebo členové zastupitelstva. Dodané fotografie, video a grafy pak obec může použít pro další vzdělávání. „Když se to dobře podá, lidé na nutnost změny slyší. Vysvětlujeme například, že bioodpad a další nevytříděné položky na skládkách při rozkládání produkují skládkový plyn, který je přibližně třicetkrát účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. To může lidi překvapit, informovat i motivovat zároveň,“ uzavírá Novotný z INCIEN.*

Více detailů na webu.

Foto - zdroj: Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down