Odpadové hospodářství: Jaký je jeho stav a kam směřuje?

Začátkem června se sejde několik stovek lidí z celé republiky, aby diskutovali o svých zkušenostech a poznatcích i o dalším vývoji odpadového hospodářství v naší zemi. Stane se tak na 13. ročníku konference Odpady a obce v Hradci Králové.

Číslo je to magické, leč program ryze praktický. Letošní ročník je zaměřený především na téma spolupráce obcí a krajů v regionálních systémech, které by měly představovat do budoucna ideální model efektivního hospodaření s odpady v obcích.

Prvotní představu společného řešení odpadového hospodářství obcí a měst popsala Strategie rozvoje nakládání s odpady, kterou vypracoval Svazu měst a obcí ČR ve spolupráci s kraji v roce 2008 a následně aktualizoval v roce 2011. Navržené principy řešení byly posléze implementovány do Tezí rozvoje odpadového hospodářství ČR, které schválila vláda jako podklad pro tvorbu nových právních předpisů v oblasti nakládání s odpady. Tehdy se začalo intenzivně mluvit i oregionálních integrovaných systémech nakládání s odpady.


Diskuse kolem regionálních systémů stále probíhá. Pro plnění požadavků na využití odpadů je potřeba velkých investic a investor potřebuje partnera pro garanci přísunu odpadů. Tento fakt vedl některá města a kraje k tomu, že zahájily přípravu regionálních systémů, ve kterých se obce sdruží a budou toky svých odpadů efektivně řídit a směřovat k jejich využití. Samozřejmě tak, aby celý systém byl přijatelný pro občany a i pro jejich kapsy. Právě aktéři těchto společných projektů budou vystupovat na hradecké konferenci, kde budou referovat o tom, co se jim zatím zdařilo a co je potřeba i nadále řešit.

O tom, že myšlenka společného řízení nakládání s odpady v obcích není utopie, se pokusí přesvědčit účastníky konference i zahraniční hosté z Německa a Rakouska, kde jsou takové modely spolupráce samospráv realitou.

Kromě tématu regionálních svazků pro odpadové hospodářství se bude hovořit o ekonomice a ekonomických nástrojích na podporu systémového řešení. Na konferenci vystoupí také zástupci kolektivních systémů a jejich hosté. Budou se vyjadřovat k novým směrnicím, které nastavují vysoké požadavky na zpětný odběr a využití elektrozařízení a dalších výrobků. Dalším tématem je diskuse nad výhodami či nevýhodami zajištění služeb při nakládání s odpady v obcích komunálním nebo privátním sektorem. Města představí své řešení s použitím vlastních technických služeb. Posledním tématem jsou sběrné dvory. Jaká je jejich funkce v systému OH, jak je nejlépe koncipovat – to vše se můžete dozvědět v Hradci Králové.

Martina Vrbová
EKO-KOM, a. s.

 

13. ROČNÍK KONFERENCE ODPADY A OBCE

6. a 7. června 2012

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Hlavní témata konference:

Příprava nových zákonných norem v oblasti odpadového hospodářství

Regionální řešení odpadového hospodářství z pohledu samospráv obcí a krajů

Zpětný odběr výrobků

Ekonomické nástroje pro řízení odpadového hospodářství

Organizace odpadového hospodářství v obcích

Sběrné dvory v systému hospodaření s odpady

 

Také třídění odpadů všeho druhu musí být založeno na systému spolupráce obcí, měst a firem – i aktivní účasti veřejnosti.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *