Klášterec nad Ohří se chystá změnit odpadové hospodářství

V Klášterci startuje II. vlna nejvýznamnějšího projektu třídění kuchyňských odpadů na Chomutovsku. S pomocí moderních technologií zde začíná třídit odpady z kuchyně již téměř 2000 domácností! Ojedinělý projekt sběru kuchyňského odpadu rozjíždí město proto, aby došlo k výraznému snížení objemu směsného komunálního odpadu. Jeho třídění je drahé již dnes a bude ještě, s ohledem na nový zákon odpadech, podstatně nákladnější.

Druhá fáze třídění

Spuštění druhé fáze třídění kuchyňských odpadů v Klášterci je zásadním krokem odpadového hospodářství města. Úspěšné třídění odpadů z kuchyně je totiž nejjednodušším způsobem, jak podstatně zvýšit míru třídění a zásadně snížit objem směsného komunálního odpadu. Vyplývá to z analýz, které v tuzemských městech a obcích probíhají pod vedením výzkumníků ze společnosti JRK. Nádoby na směsný komunální odpad totiž, dle zjištění analýz, obsahují přes třetinu biologicky rozložitelného odpadu. Z nich velkou část tvoří právě kuchyňské odpady. Nový projekt, díky kterému se tyto odpady vytřídí, tak přinese úspory v odpadovém hospodářství Klášterce. Loni, během první fáze projektu, bylo vytříděno přes dvacet tun kuchyňského odpadu. Komplexním partnerem při proměně odpadového hospodářství města je společnost JRK.

Významný projekt

Nynější druhá fáze zavádění tříděné kuchyňských odpadů zahrne dalších více než 900 domácností v bytových domech. Celkem tak bude v Klášterci třídit odpad z kuchyně téměř 2000 domácností! David Kodytek, místostarosta Klášterce nad Ohří k tomu říká: „Věříme, že se nový přístup k třídění kuchyňských odpadů promítne do vyšší efektivity nakládání s odpady a zároveň díky tomu město vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky.“

Fungování systému 

Nejdříve v Klášterci proběhla informační kampaň zaměřená na občany, aby věděli, proč se vyplatí kuchyňský odpad třídit, a co se s ním bude dít. Poté zapojené domácnosti získaly sety na třídění kuchyňských odpadů, díky kterým mohou třídit přímo v kuchyni. V nynější fázi se jich rozdalo přes devět set.

 Samotný odpad z kuchyně se pak sváží jednou týdně do bioplynové stanice Ahníkov, kde se odpad promění na energii. Ta poté směřuje do distribuční soustavy, zatímco teplo se využívá pro spotřebu bioplynové stanice. Biologicky rozložitelný odpad nabízí obrovský potenciál, který může moderní kompostárna skvěle zužitkovat. Kromě toho, že město výhledově ušetří za skládkovací poplatky, tak získá i další zdroj příjmů díky zužitkování kuchyňských odpadů v bioplynové stanici. Podstatnou roli v rámci projektu hraje podpora kraje – projekt byl totiž podpořen Ústeckým krajem (www.kr-ustecky.cz) v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v kraji na období 2017 až 2025. Jde o podporu z dotačního titulu č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Město obdrží dotaci až do výše 70 % na úhradu nákladů spojených s nákupem košíků, sáčků, tiskovin a dalších věcí.

O problematice odpadového hospodářství jsme psali zde

/zr/*

Na foto: Třídicí set /Archiv JRK

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down