Odpovědnější zacházení s vodou dosáhne i na grant

Již potřetí zprostředkovává Nadace Partnerství granty na podporu odpovědnějšího zacházení s vodou v budovách, obcích i krajině. O grant Nestlé pro vodu v krajině v maximální výši 100 tisíc korun na jeden projekt lze žádat do 10. dubna. O granty se mohou ucházet obce, školy a neziskové organizace....

Již potřetí zprostředkovává Nadace Partnerství granty na podporu odpovědnějšího zacházení s vodou v budovách, obcích i krajině. O grant Nestlé pro vodu v krajině v maximální výši 100 tisíc korun na jeden projekt lze žádat do 10. dubna. O granty se mohou ucházet obce, školy a neziskové organizace.

»V předchozích dvou letech jsme pro tyto účely rozdělili celkem 1,5 mil. Kč. V letošním roce plánujeme vynaložit až 0,9 mil. Kč,« uvedla koordinátorka grantů Ivana Adámková. Šanci získat podporu mají projekty zacílené na šetření s pitnou vodou, využití dešťové vody, čištění a recyklaci použité vody i zlepšování vsakovací schopnosti krajiny. Granty mohou být využity na realizaci konkrétního opatření (nejméně 40 % z celkové žádané částky) a na další aktivity v projektu, stejně jako na propagaci projektu (tvorba a tisk informačních materiálů) a jeho koordinaci včetně režijních nákladů (nanejvýš však do výše 10 % žádané částky).

Podrobné informace o grantech jsou dostupné na: www.nadacepartnerstvi.cz.

Před dvěma roky Grant Nestlé pro vodu v krajině podpořil také vybudování mokřadů u Rančířovského Okrouhlíku poblíž Jihlavy.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *