Opava a Děčín, průkopníci otevřených dat

Děčín a Opava se jako první u nás zavázaly poskytovat veřejná data on-line v otevřené podobě. Znamená to, že (v souladu s danou legislativou) bude možné s těmito daty dále pracovat.

Otevřená data jsou data veřejného sektoru, volně dostupná na internetu, strojově čitelná, takže jejich obsah je přístupný vyhledávačům, příp.mohou plnit funkci databází pro další programy. Za projektem Otevřená data stojí Fond Otakara Motejla (založený loni Nadací Open Society Fund Praha). Fond městům nabízí odbornou, konzultační a metodickou stránku spolupráce a bude iniciovat vznik užitečných aplikací pro město a občany.

STRATEGIE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DAT

Prvním městem, které se k projektu otevřených dat připojilo, byla začátkem července Opava. »Rozsah zveřejňování a konkrétní formáty budou určeny teprve v další fázi po vzájemné dohodě,« uvedla Pavla Brady, první náměstkyně opavského primátora. »Chceme tímto vyjít občanům vstříc, ale současně zvolit takovou variantu, která pro nás bude znamenat minimální vynakládání finančních prostředků.«

Jak daleko město s přípravou zveřejnění otevřených dat od léta pokročilo?

»Provedli jsme zatím jakousi inventuru toho, co máme, v jakém formátu, jakým to podléhá zákonům, kde to ukládáme, do kterých databází to musíme přidávat v rámci státní správy,« sdělil Ondřej Skácel, pracovník vztahů k veřejnosti z opavského magistrátu. »Výsledky budeme dál konzultovat s lidmi z vysokých škol, kteří jsou členy Fóra pro otevřená data (Fond Otakara Motejla založil tuto platformu v květnu, ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha, pozn. red.), a domluvíme se, které věci zpracujeme do otevřených dat jako první a jakým způsobem je nabídneme. Plánujeme vytvořit na webu zvláštní sekci s otevřenými daty, v níž si zájemci budou moci data stáhnout a využít například při tvorbě vlastních webových či mobilních aplikací,« dodal.

Dalším městem, které k projektu přistoupilo, je Děčín a stalo se tak koncem září. Pro úplnost je však třeba uvést, že žádné z uvedených měst nezačíná na poli zveřejňování dokumentů tzv. od nuly. Např. na webu města Děčín jsou občanům již delší dobu k dispozici některé informace z oblasti ekonomiky a geografických dat. Do budoucna přibudou i smlouvy, faktury a další dokumenty v otevřeném formátu. »Odkaz na informace k otevřeným datům si na stránkách města přečetly už přes dva tisíce lidí,« uvedla tisková mluvčí Děčína Markéta Lakomá s tím, že IT technici řeší spolu s právníky a odbornými pracovníky možnost zveřejnění dalších typů dat.

VÍTR VANE Z BRUSELU

Co městům přinese zveřejňování otevřených dat? Podle vyjádření zástupců Fondu jsou to nové možnosti ekonomického využití, úspory v hospodaření, zvýšení úrovně služeb pro obyvatele, podnikatelské a pracovní příležitosti a zapojení občanů do veřejného života.

Problematika otevřených dat ale nabývá na významu i proto, že Evropský parlament letos schválil aktualizaci směrnice 2003/98 ES (o opakovaném použití informací veřejného sektoru). Aktuální směrnice (2013/37 EU) platí od července a zpřístupňuje veřejná data vlád, úřadů či institucí všem zájemcům v otevřeném formátu pro libovolné zpracování. Členské státy EU mají asi rok a půl na to, aby její obsah integrovaly do svých zákonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *