Operativní leasing využijí též v obcích

Potřeby municipalit jsou dnes zajišťovány z omezených rozpočtových zdrojů. Samosprávy se snaží využívat i alternativní způsoby financování. Jedním z nich je operativní leasing, jenž zažívá boom hlavně v podnikatelském sektoru. Jeho příznivé dopady na účetnictví však mohou využít i města a obce.

V zemích na západ od nás je operativní leasing pro místní samosprávy běžně využívaným nástrojem. Stejně jako finanční leasing umožňuje využívat za úplatu věc, která je v majetku poskytovatele služby. Jeho cílem však není převod vlastnictví. Zákazník si předmět pronajímá na předem danou dobu a pak ho vrátí leasingové firmě. V průběhu kontraktu navíc může využívat služby, které souvisejí s provozem pronajaté komodity: automobilu, stroje, počítačové techniky aj. Potom hovoříme o full-service leasingu.

V našich končinách je leasing spojován hlavně s automobily. Platí to i pro operativní leasing. Města a obce jej mohou využít pro pořízení širokého spektra dopravních prostředků potřebných pro zajišťování svých povinností:

osobní či užitkové vozy;

autobusy;

čisticí vozy;

vozidla určená pro svoz odpadků;

požární automobily;

sněžné rolby apod.

FINANČNÍ EFEKTY

Ekonomický přínos operativního leasingu má hned několik důvodů. Zcela u něj odpadá počáteční akontace a zákazník v pravidelných měsíčních splátkách uhradí pouze rozdíl mezi netto pořizovací cenou vozidel a jejich prodejní cenou na konci leasingu. Díky tomu v automobilech neváže kapitál.

Splátky zahrnují většinu doprovodných služeb a povinných poplatků: dálniční známky, silniční daň, pojištění, ale i pravidelný servis nebo výměnu a uskladnění pneumatik. Tím se město či obec vyhne jednorázovým výdajům, čímž stabilizuje cash-flow a může přesněji řídit investice. Nájemné má povahu provozního nákladu.

Poskytovatel navíc dokáže vyjednat zajímavé podmínky u svých dodavatelů: dealerů vozů, pojišťoven, servisů a pneuservisů, prodejců autodoplňků, ale třeba i provozovatelů palivových karet. Například jediná koruna slevy na litru paliva může při správě početných autoparků přinést i statisícové úspory v ročním rozpočtu. Využívání operativního leasingu přitom není v rozporu se zákonem o obcích ani se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

MÉNĚ ADMINISTRATIVY

Přenesení starostí o vozový park na leasingovou společnost poskytne pracovníkům úřadu více času na plnění svých povinností. Podstatný je dopad na administrativu – většina nákladů je fakturována najednou a účtárnám se odlehčí od desítek i stovek dokladů. Velcí poskytovatelé nabízejí též přístup k on-line reportingu, detailnímu přehledu o aktuálních nákladech na flotilu i jednotlivé vozy, který jiné způsoby pořizování automobilů neumožňují.

Uživatelé navíc posilují svou image, protože jezdí výhradně v moderních vozech – po skončení leasingu nahradí ojetý vůz novým. Ale pouze tehdy, když ho potřebují. Prostřednictvím operativního leasingu tak lze pokrýt krátkodobé nebo sezonní práce.

MÉNĚ RIZIK

Operativní leasing je i prostředkem k eliminaci rizik, jakými jsou pokles zůstatkových hodnot, navýšení provozních nákladů, pozáruční technické problémy apod. Všechna rizika nese poskytovatel.

Můžeme očekávat, že i u nás se operativní leasing stane přirozeným nástrojem k zajišťování předpokladů pro plnění úkolů obcí a měst i na řízení toků jejich hotovosti. Už dnes se najdou první vlaštovky: například město Beroun jej využívá nepřetržitě od roku 2007.

MARTA SLAŽANSKÁ

JAROMÍR HÁJEK

Česká leasingová a finanční asociace

Operativní leasing – Jak si vybrat poskytovatele?

Na trhu působí desítky firem, které operativní leasing nabízejí. Ne všechny ale poskytují stejnou kvalitu služeb, proto je třeba pečlivě vybírat.

Pomůže při tom Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků, které nedávno vydala Česká leasingová a finanční asociace, a kterým se její členové řídí.

Desatero zahrnuje tyto body: Financování vozidla, Servis vozidla, opravy, pneumatiky, Daně a mandatorní poplatky, Pojištění, PHM a další provozní náplně, Struktura a výše ostatních poplatků, Možnost změny výše nájemného – rekalkulace, Způsob konečného vyrovnání, Kvalita a cena služeb poradenské firmy, Transparentnost.

Kompletní znění Desatera a seznam všech členů asociace naleznete na internetových stránkách: www.clfa.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *