Opravený klášter v Příboře žije

Severomoravský Příbor si nominaci mezi tři finalisty soutěže o titul Historické město roku 2012 zasloužil nejen rozsáhlými obnovami památek, ale i bohatým společenským děním, často přímo v památkách.

Na území města Příbor (téměř 9000 obyv.) se eviduje 64 nemovitých kulturních památek, z nichž 55 je přímo v městské památkové rezervaci (MPR). Do Programu regenerace je město zapojeno už dvacátým rokem a v koncepční přípravě regenerace nezahálelo ani loni. Podařilo se vydat nový Územní plán Příbora a Aktualizaci Programu regenerace MPR Příbor pro období 2013-2017.

NA REKONSTRUKCI KLÁŠTERA NAVÁŽE OBNOVA ZAHRADY

Nejrozsáhlejším počinem památkové péče města v roce 2012 bylo dokončení obnovy piaristického kláštera. Rozsahem a významem jde o jednu z největších akcí svého druhu v Moravskoslezském kraji. Obnova objektu začala téměř před 20 lety a své zázemí v něm našlo Muzeum Novojičínska, základní umělecká škola, městská knihovna i město při reprezentativních akcích.

Poslední etapou rekonstrukce barokní stavby byla obnova přízemí severozápadního křídla. Přispěla na ni také 21mil. dotace z ROP Moravskoslezsko. V této části byla v chodbě obnovena a následně zrenovována původní, pro Příbor typická oblázková štětová dlažba z kamenů z řeky Lubiny. Restaurovány byly stropní malby refektáře (bývalé klášterní jídelny), na jehož stěnách byla při pracech objevena raně barokní malba.

Objeven byl malovaný kazetový vzor, podobající se dřevěnému kazetovému obložení, jehož součástí jsou květiny v malované podobě. To vše bylo odkryto a zakonzervováno, protože se ukázalo, že výzdoba stěn koresponduje s výzdobou stropu. Refektář je v současnosti využíván jako obřadní síň.

Restaurovány byly i stropy a stěny sousedních místností a chodby. Obnovil se jednací sál, který využívá zastupitelstvo, schodiště z 1. do 2. podlaží, průchod do dvora a také suterén objektu – valounková a cihelná dlažba. Opraveny byly také dvorní fasády objektu, nalezené fragmenty sgrafita byly konsolidovány a restaurovány a byla provedena přesná rekonstrukce původní sgrafitové výzdoby ornamentálního charakteru na fasádách objektu z let 1710 -1712.

Posledním krokem k završení obnovy piaristické koleje, který město chystá do budoucna, je revitalizace zahrady. Ta by se měla začlenit do centra města a lépe zpřístupnit směrem k náměstí. Záměrem města je, aby vznikl kvalitní veřejný prostor pro každodenní relaxaci, odpočinek, ale i pořádání různých kulturních akcí.

PAMÁTKY NEJEN OPRAVOVAT, ALE I OSLAVOVAT

Piaristická kolej je nejvýznamnější, avšak nikoliv jedinou kulturní památkou v Příboře. V souvislosti s podporou jejich oživování a zvyšování zájmu veřejnosti uspořádalo město letos v dubnu 1. ročník oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. A to netradičně, večerně-noční akcí.

Pro návštěvníky byly v prostorách nejkrásnějších památek města připraveny dílny, jako např. mučírna, mincovna, výroba svíček, ručního papíru či dílna tiskařská. Ti nejodvážnější se mohli vydat na starý hřbitov – na výpravu plnou záhad, legend a pověstí. Patřičnou atmosféru dotvářeli mniši a jeptišky s loučemi či dvorní dámy a všude rozžaté svíčky. Úplný závěr oslav dne památek patřil kyrysníkovi, který předvedl bojové dovednosti vojáků z dob císařovny Marie Terezie.

Zájem několika set návštěvníků z města i okolí dokládá, že touto akcí se v Příboře položil základ nové tradice – ke stávajícím oslavám Dnů evropského dědictví se město připojí i k dalšímu ročníku Mezinárodního dne památek a sídel.

RENATA ŠABLATUROVÁ

NIKOLA HORŇÁKOVÁ

Městský úřad Příbor

V rekonstruovaném piaristickém klášteře sídlí kromě ZUŠ a muzea také knihovna.

Atmosféru dodaly oslavě »dne památek« i postavy mnichů a jeptišek s loučemi.

FOTO: ARCHIV MĚSTA PŘÍBOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *