Opuštěné pivovary ožívají

Pivovarů působících v původních budovách u nás zůstal jen zlomek, ostatní jsou nevhodně užívány, příp. zcela opuštěny. Jaké jsou možnosti nového kvalitního využití starých pivovarů?

Pivovarnictví se v 19. století proměnilo v průmyslový obor a s touto změnou vyrostla v naší zemi řada pivovarů v podobě, jak je známe i dnes. Neexistuje u nás snad žádné město či větší obec, které by neměly svůj pivovar. Jejich areály obvykle vznikaly v logice urbanistického rozvoje měst v 19. století přímo na okraji někdejších historických jader nebo v jejich blízkosti a jsou integrální součástí jejich intravilánu.


KAŽDÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ JE DOBRÉ

Vlivem ekonomických a společenských proměn ve 20. století byla řada z nich uzavřena a jejich budovy poté sloužily v lepším případě degradujícímu provozu, např. skladů, v případě horším byly zcela opuštěny. Obvykle však bez podstatnějších investic chátraly, někdy žel i nenávratným způsobem. Řada pivovarů byla navíc účelově demolována. Těch, ve kterých se původní provoz zachoval, zůstalo jen minimum. Co ale s těmi ostatními?

Zjednodušeně řečeno, každé nové využití, které přinese stavební zajištění a rekonstrukci starých pivovarů je dobré. Ty se tak mění na bytové komplexy, sídla firem či objekty občanské vybavenosti. Tato činnost je ale často spojena se zbytečnými demolicemi, přestavbami a likvidováním původních prvků pivovarů, které byly svým provozem navíc poměrně jednostranně zaměřené a jejich adaptace či konverze není jednoduchou věcí a vyžaduje speciální přístup a péči.

Z nabízených možností, jak staré pivovary citlivě využít, se jako nejvhodnější jeví jejich adaptace na nový pivovarský provoz. Tato varianta se naštěstí v posledních letech objevuje stále více, obnovené pivovary, obvykle s vlastní restaurací i jinou další vybaveností, se navíc často stávají společenským i kulturním centrem obcí. Z příkladů můžeme uvést např. Kynšperk nad Ohří, Únětice či Rožnov pod Radhoštěm. Je pozitivní, že na investicích k jejich obnově či alespoň na spolupráci s investory se často podílí také místní samosprávy.

 

MICHAL HORÁČEK
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

 

Konference k obnově pivovarů

Obnovou a využíváním pivovarů se zabývá šestý ročník mezioborové konference PROPAMÁTKY, kterou 14. a 15. listopadu pořádá v žateckém Chrámu chmele a piva Institut pro památky a kulturu, o.p.s. ve spolupráci s městem Žatec a pod záštitou Ministerstva kultury.

Na konferenci zazní příspěvky o pivovarech jako součásti průmyslového dědictví a našeho památkového fondu, dále a o možnostech jejich využití, doplněné příklady z praxe. Program konference a možnost on-line registrace naleznou zájemci na: http://konference.propamatky.cz.

Obnovený pivovar v Kynšperku nad Ohří.

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *