Osmé kolo Programu rozvoje venkova se zaměří na podporu boje s kůrovcovou kalamitou

Ministerstvo zemědělství připravilo pravidla pro 8. kolo příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV). Investice budou směřovat například na potlačení kůrovcové kalamity, do rozvoje potravinářských a lesnických podniků i na vzdělávání. Celkem je pro 8. kolo PRV přichystáno více než 1,6 miliardy korun. Spuštěna bude i 16. výzva OP Rybářství, ve které mohou rybáři získat 130 milionů korun.

Nové kolo příjmu žádostí o podporu z PRV reaguje na aktuální situaci s kůrovcem, proto je v něm spuštěna většina lesnických operací. Podmínky pro poskytování dotací byly upraveny tak, aby vlastníkům lesů usnadnily boj s kůrovcem. Při žádosti o podporu budou zvýhodněni menší vlastníci. Ministerstvo pravidla zjednodušilo, aby byly pro žadatele méně administrativně náročné.

Podpora je u jednotlivých operací stanovena předběžně:

 

Operace Alokace (Kč)
Vzdělávací akce 40 000 000
Informační akce 25 000 000
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 500 000 000
Investice do nezemědělských činností 360 000 000
Podpora agroturistiky 130 000 000
Zavádění preventivních opatření v lesích 27 000 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
Odstraňování škod způsobených povodněmi 33 000 000
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 30 000 000
Neproduktivní investice v lesích 28 000 000
Přeměna porostů náhradních dřevin 140 000 000
Technika a technologie pro lesní hospodářství 170 000 000
Sdílení zařízení a zdrojů 60 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  20 000 000
Celkem 1 643 000 000

 

Ministerstvo zemědělství upravilo Příručku pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova, která je volně k dispozici na www.eagri.cz/PRV.

V 16. kole příjmu žádostí o dotace z OP Rybářství je pro zájemce připraveno 130 milionů korun, které mohou využít například na inovace svých podniků, investice do akvakultury nebo zpracování produktů.

Žádosti o dotace budou moci zájemci posílat prostřednictvím Portálu farmáře od 8. do 29. října 2019. Úplné znění pravidel je k dispozici na webu Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) i na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

/zr/

Ilustrační foto: Lesy ČR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down