Ostrava bojuje o titul European Green Capital 2020

Celkem třináct měst z dvanácti evropských zemí se přihlásilo do soutěže Evropské zelené město 2020 (European Green Capital 2020). Je mezui nimi také Ostrava, která už úspěšně prošla formálním zhodnocením své přihlášky do soutěže.

Soupeřit o prestižní titul tak bude s belgickým Ghentem, finským Lahti, portugalským Lisabonem a estonským Tallinnem, které svou přihlášku do soutěže poslaly opětovně. Dalšími kandidáty jsou portugalský Guimarães, italské Prato, islandský Reykjavík, španělská Sevilla, polská Vratislav (Wrocław), britský Aberdeen, maďarská Budapešť a turecká Bursa. Až do března 2018 budou projekty hodnoceny, v dubnu bude vyhlášen úzký výběr soutěžících a nejpozději v červnu bude v Nejmegenu vyhlášen vítěz, kterému bude udělen titul European Green Capital 2020.

Porotci v současné době hodnotí města na základě dvanácti stanovených témat, kterými jsou zmírnění dopadů klimatické změny, adaptace města na klimatickou změnu, udržitelná městská mobilita, udržitelné využití krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzduší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, zelený růst a ekoinovace, využití energií a správa a řízení životního prostředí.

Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou, revitalizace průmyslových území nebo moderní městská doprava jsou oblasti, ve kterých můžeme jít jiným evropským městům příkladem,“ vyzdvihla náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová.

Tak obrovský vývoj, kterým Ostrava prošla za poslední dvě desítky let, žádné jiné kandidátské město nezaznamenalo. Z průmyslového a zaprášeného centra se severomoravská metropole stala městem plným zeleně.

Přihláška byla velmi náročná na zpracování, ale díky ní jsme shromáždili spoustu cenných dat a informací. Odborná porota bude totiž posuzovat 12 oblastí životního prostředí nejen z pohledu současného stavu, ale hlavně z pohledu dosavadního vývoje a budoucího plánovaného pokroku. Dosud se ještě žádnému městu nepovedlo uspět v soutěži napoprvé. Navíc přihlášku zaslala i města, která s celým procesem mají zkušenosti z předchozích ročníků. My to však  s kandidaturou myslíme naprosto seriózně a dáváme tím jasně najevo, že naše odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě je velmi silné. Účast v soutěži nám také umožní přenos příkladů tzv. dobré praxe od jiných evropských měst. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnou průmyslovou minulostí a stavem životního prostředí jako Ostrava,“ dodala Kateřina Šebestová.

Během roční přípravy přihlášky do soutěže se město také rozhodlo pro vytvoření nového webového portálu města k problematice životního prostředí. Jmenuje se zdravaOVA a v českém jazyce je web dostupný na adrese www.zdravaova.cz. Jeho anglická mutace běží na http://egc.ostrava.cz.

Webové stránky ZdravaOVA  nahradí pět stávajících webových prezentací města Ostravy, týkajících se životního prostředí: Dýchám pro Ostravu – https://dycham.ostrava.cz/, Ovzduší bez hranic – https://ovzdusi.ostrava.cz/cs/, Jitrocel– http://jitrocel.ostrava.cz/, sekce ŽP hlavního webu – http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi a Zdravě po Ostravě – http://zdravepoostrave.cz/.

Tento krok zjednoduší komunikaci města v oblasti životního prostředí navenek, a všechny informace tak budou na jednom místě. Nový webový portál obsahuje informace ze všech dvanácti oblastí, které budou hodnoceny v soutěži o titul EGC, je zpřehledněn, doplněn o fotografie, kalendář akcí. V současné době se pracuje na technickém provedení mapy s měřicími stanicemi, které informují o kvalitě ovzduší.  Nad rámec povinných informací, které musí město zveřejňovat podle zákona, bude web také informovat o budoucích plánovaných projektech z oblasti životního prostředí.

V anglické mutaci jsou stránky vyladěny do podoby, která napomůže kandidatuře města na titul European Green Capital 2020. Hodnotitelům soutěže by měly podat ucelený obraz o všech oblastech životního prostředí v Ostravě. Doplňují a rozšiřují informace o městě a hotových či chystaných projektech, pro jejichž prezentaci nebyl prostor v přihlášce. Dále bude anglická mutace doplněna o celou řadu marketingových fotografií, prezentací a videí.*

/tz/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down