Ostrava instaluje do svých domů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého

První vlna instalace požárních hlásičů a detektorů oxidu uhelnatého začala v Ostravě. Jde o akci, která svým rozsahem nemá v České republice obdoby. Záměrem města je postupně dostat hlásiče do všech přibližně 13 tisíc bytů.

Město nakoupilo po dohodě s městskými obvody do obecních bytů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). Zhruba 4,5 tisíce hlásičů a detektorů si převzaly do celé akce zapojené městské obvody, které v únoru zahájily jejich postupnou instalaci. Jde o 2799 hlásičů požáru a 1682 detektorů CO.  Detektory budou v první vlně nainstalovány do obecních bytů ve 14 obvodech.

Nejvíce hlásičů požáru bude nově v obvodech Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude nainstalováno v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267). Instalaci městem zakoupených detektorů zajišťují na své náklady jednotlivé městské obvody.

Záměrem města je v zájmu zvýšení bezpečnosti svých občanů a ochrany svého majetku mít nainstalovány detektory ve všech obecních bytech. Počítáme proto s tím, že po vyhodnocení zkušeností ze současné první vlny oslovíme znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení i pro další byty v jejich správě. Těší mě, že svůj zájem již indikují i ty městské obvody, které se do loňské výzvy vůbec nezapojily, konkrétně Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih a Stará Bělá,“ řekl k tématu ostravský primátor Tomáš Macura.

V majetku ostravských městských obvodů je celkem 1037 bytových domů s 12 872 byty. Nákup detektorů byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.

Instalace zařízení v celkové hodnotě 2,2 milionu korun s DPH bude dokončena nejpozději na konci srpna 2018.

První hlásiče požáru namontovali do deseti obecních bytů v Nové Vsi tamní dobrovolní hasiči. Pak přišly na řadu detektory oxidu uhelnatého. Ty byly umístěny do kotelny ve sklepě, kde může vznikat oxid uhelnatý při nedostatečném spalování.*

/zr/

K foto:

První hlásiče požáru namontovali do deseti obecních bytů v Nové Vsi místní dobrovolní hasiči

Foto: archiv města

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *