Ostravané produkují více odpadu, ale daří se ho ve větším množství využívat

V Ostravě se během minulého roku vyprodukovalo 112 570 tun komunálního odpadu. Toto množstvi přitom bylo využito ze 47 procent. Na dnešní tiskové konferenci to v metropoli Moravskoslezského kraje uvedla náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

Nejvíce komunálního odpadu za posledních sedm let, konkrétně 112 570 tun, bylo v roce 2017 vyprodukováno v Ostravě. Oproti roku 2016 jde o nárůst o bezmála 10 tisíc tun. Komunální odpad byl přitom využit ze 47 procent, což je nejlepší výsledek za posledních sedm let. V roce 2011 to bylo pouhých 28 procent.

Ekonomická stabilita a zvyšování životní úrovně obyvatel Ostravy se odráží i na růstu množství odpadu. Loni jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to bylo 353 kg a v roce 2011 jen 315 kg,“ konstatovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová s tím, že "je pozitivní, že objemy separovaného odpadu rostou a klesá množství odpadu směsného."

Dá se říct, že loni jsme sklízeli pomyslné plody toho, co jsme zaseli v předchozích letech. Investice do separačních tašek, které byly ostravským domácnostem rozdány v roce 2012, a do bezplatného přistavení BIO popelnic k rodinným domům, k němuž došlo v roce 2016, se vyplatily,“ uvedla dále náměstkyně. „Důležitou roli sehrálo v posledních letech také rozšiřování počtu separačních hnízd a budování nových stanovišť jednotlivými městskými obvody za finanční podpory OZO Ostrava. Obrovský význam má samozřejmě i osvěta v podobě kampaní zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci. Vždyť Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava za patnáct let jeho provozu navštívilo už přes 105 tisíc dětí,“ dodala Kateřina Šebestová.

Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili 4174 tun plastů (3,7 % z celkového množství odpadu), 7674 tun papíru (6,8 %) a 2712 tun skla (2,4 %). „Nejvíce za posledních sedm let bylo separované zeleně, a to 15 441 tun. To je o 4 tisíce tun více než v roce 2016 a bezmála dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015. I když je zřejmé, že u tohoto druhu odpadu velice záleží na klimatických podmínkách v daném roce, jsem přesvědčena, že na tomto výsledku mají zásadní vliv biopopelnice, které jsme zavedli do našeho systému,“ vysvětlila Kateřina Šebestová a doplnila, že zeleň se na složení komunálního odpadu v Ostravě podílí opravdu výrazně, a to ze 13,7 procenta. Směsný komunální odpad, jehož produkce z roku na rok postupně klesá, přitom loni tvořil 46,2 % z celkového množství odpadu, objemný odpad 11,7 %, stavební suť 9,6 % a kovy 4,4 %.

Vedle separace odpadu je podstatné i jeho další využití,“ připomněl jednatel městské odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda. „Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu nám umožňují třídit plasty a sklo, zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé alternativní palivo. Jeho produkce vzrostla z 9925 tun v roce 2013 na loňských 26 807 tun a letos bychom měli uvést do provozu druhou výrobní linku, která nám umožní navýšit kapacitu výroby až na 40 tisíc tun,“ pokračoval Karel Belda. „V poslední době i my pociťujeme dopady čínského omezení dovozu surovin z Evropy a právě naše linka na výrobu paliva řeší problém využití zbytkových plastů v celém regionu.“

I když loňský výsledek Ostravy ukazuje pozitivní trendy ve využívání odpadů, pořád ve směsném odpadu zůstává množství využitelných složek. „Město a OZO společně stále hledají další možnosti separace a využití komunálního odpadu, jak energeticky, tak materiálově,“ zdůraznila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Zkoušíme nyní pilotní projekt, který spočívá v přistavení separačních nádob k rodinným domům, tedy přidání modré popelnice na papír a žluté na plasty. Tento systém už od května OZO zavádí v sousedních Ludgeřovicích a my ho letos na podzim plánujeme vyzkoušet v části městského obvodu Radvanice a Bartovice,“ uzavřela náměstkyně ostravského primátora.*

/tz/

Ilustrační foto: OZO Ostrava

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down