Zsuzsanna Jakab a náměstek ministra Václav Kolaja s právě podepsanou Ostravskou deklarací.

Ostravská deklarace nastoluje nadnárodní agendu Světové zdravotnické organizace ve prospěch životního prostředí

V Ostravě dnes skončila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace. Delegáti na závěr přijali Ostravskou deklaraci. Jde o dokument, kterým se budou přinejmenším v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí. V historii Ostravy, která si letos připomíná 750. výročí od první písemné zmínky, to byla zatím největší konference uspořádaná v tomto městě.

Ostrava bude v příštích letech citována v souvislosti s přijatou Ostravskou deklarací. „Tato deklarace nastoluje agendu Světové zdravotnické organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví. V Ostravě se nově projednávalo téma klimatických změn. Tato nadnárodní agenda bude nyní rozpracována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony. Z toho pak vzejdou konkrétní úkoly,“ řekl  primátor Tomáš Macura.

Ostravská deklarace v sobě zahrnuje sedm hlavních cílů, které se týkají životního prostředí a udržitelného rozvoje. Za nejdůležitější považuji znečištěné ovzduší, které je příčinou vysoké úmrtnosti. Dalším cílem je snaha, aby každá obec a každý člověk na světě měl nárok na čistou vodu. A do třetice chci zmínit, že se nám daří navazovat nová partnerství prostřednictvím prezentací měst, regionů a institucí OSN,“ vysvětlila regionální ředitelka Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová s tím,  že bude záležet na jednotlivých státech, jak zapracují výsledky cíle Ostravské deklarace do svých národních politik.

Konkrétních výstupů z konference se dočkáme ve výhledu několika let. Pro Ostravu měla konference význam ve vedlejších efektech. Navázali jsme spoustu kontaktů s jinými městy. V průběhu ministerské konference jsme vyhlásili kandidaturu Ostravy na Evropské zelené město 2020. Kandidatura bude pro Ostravu motivátorem zintenzivnit úsilí při zlepšování životního prostředí,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.*

/zr/

 

K foto:

Zsuzsanna Jakab a náměstek ministra Václav Kolaja s právě podepsanou Ostravskou deklarací.

Foto: archiv města Ostravy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *