Autor
Kategorie:
Různé

Ostravskému regionu se bude lépe dýchat

Dalších 5 mld. Kč z fondů Evropské unie, které pomohou snížit emise na Ostravsku, poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Částka se rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotaci z Prioritní osy 2 OP Životní prostředí, která je zaměřena na podporu projektů v Moravskoslezském kraji. V rámci nově...

Dalších 5 mld. Kč z fondů Evropské unie, které pomohou snížit emise na Ostravsku, poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Částka se rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotaci z Prioritní osy 2 OP Životní prostředí, která je zaměřena na podporu projektů v Moravskoslezském kraji. V rámci nově vypsané výzvy bylo přijato 33 projektů od šesti žadatelů, kteří patří k hlavním znečišťovatelům v regionu.

Podle MŽP je důležité, že se po tak dlouhé době rozhýbalo další čerpání finančních prostředků pro zlepšení ovzduší v kraji a že klíčoví žadatelé v takové míře reagovali. Ministerstvo zorganizovalo sérii kulatých stolů právě pro žadatele o dotaci z Prioritní osy 2, aby předešlo zbytečným administrativním nesrovnalostem a umožnilo žadatelům na příspěvek dosáhnout.V srpnu se uskutečnil další kulatý stůl za účasti žadatelů o podporu velkých projektů s nutností notifikace Evropské komise. Česká republika se tak stává první zemí v Evropské unii, která umožní 90% míru podpory pro průmyslové podniky, které snižují emise.

Z obdržených žádostí o dotaci bude vybráno 80 % nejlepších projektů, které obdrží podporu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. Taková je podmínka ze strany Evropské komise. Zbývající pětině projektů bude nabídnuta 40% podpora. MŽP posoudí projekty ve zrychleném režimu a už do konce srpna měli být žadatelé vyrozuměni, aby mohlo dojít k co nejrychlejší realizaci.

Obyvatelům nejhůře znečištěného regionu v ČR by se tak mělo začít lépe dýchat už na přelomu roku 2013/2014. Ovzduší na Ostravsku by se mělo zlepšit ještě výrazněji v zimě 2014/2015, kdy se uskuteční zbývající projekty. Do roku 2010 byla přitom ze 16 miliard určených na zlepšení ovzduší vyčerpána pouze 1 miliarda. »Aktivním přístupem Ministerstva životního prostředí najde do konce roku 2012 své příjemce více než 10 mld. Kč dotačních prostředků,« uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

MŽP vyjednalo na konci roku 2011 v Evropské komisi klíčový bod – výši podpory pro žadatele. Dosavadních 40 % bylo navýšeno na současných 90 %. Tento finanční podíl pak hrál u velkých znečišťovatelů v zájmu o evropské fondy zásadní motivační roli.

Ostravský ArcelorMittal.

ILUSTRAČNÍ FOTO: STANISLAV KRUPAŘ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *