Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky podal správní žalobu proti závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí

Krajskému soudu v Ostravě byla včera doručena správní žaloba, kterou se městský obvod Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky domáhá zrušení závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) k záměru CENNZO Ostrava, kterým má být vybudování zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně chemickou úpravou nebo skládkováním.
Tato žaloba může být velmi významná, protože jejím obsahem je důležitá precedentní otázka, kterou soudy dosud neřešily.

MŽP vydalo souhlasné stanovisko (viz:  https://www.mzp.cz/cz/news_04122019_MZP_vydalo_souhlasne_stanovisko_EIA_CENNZO_Ostrava) a městský obvod se s ním nehodlá smířit, a to už proto, že zařízení by mělo být blízko obytné zóny. Přestože proti stanovisku ministerstva není možný opravný prostředek - a teoreticky tedy ani správní žaloba (nejde totiž o rozhodnutí), městský obvod se o to spolu s advokátkou Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou pokouší ze zcela nového, precedentního důvodu, jímž chce zrušit zejména závaznost podobných stanovisek.  Nežádá proto soud, aby posuzoval odborný obsah stanoviska, ale chce, aby stanovisko bylo zrušeno pro svou závaznost.

V žalobě se konkrétně uvádí: 

"Základní právní větou, které chceme od krajského soudu dosáhnout, je to, aby stanovisko bylo zrušeno z toho důvodu, že je vydáno jako závazné, a tím výrazně omezuje až odnímá rozhodujícímu správnímu orgánu možnost volného správního uvážení v mezích zákona."

Tím, že je zde závazné stanovisko MŽP, orgán, který má vydávat územní rozhodnutí, je de facto už vydat musí - aniž by mohl věc sám posoudit. Tím se mu odpírá možnost věc skutečně rozhodnout podle svého vlastního úsudku.

V žalobě se mj. rovněž praví:

"Současně se domníváme, že by soud měl vyslovit, že buď musí mít jednotka územní samosprávy a účastníci řízení právo řádného opravného prostředku proti závaznému stanovisku, nebo stanovisko nesmí být vydáno jako stanovisko závazné, ale naopak jako nezávazné, od kterého se může rozhodující správní orgán v konečném rozhodnutí odchýlit, samozřejmě na základě žádného zdůvodnění."

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová:  "V podstatě žádáme, aby soud stanovisko zrušil pro jeho závaznost a přinutil tím ministerstvo vypustit slovo "závazné" z textu. Důvod je logický - aby se příslušný správní orgán vydávající územní rozhodnutí mohl řídit vlastním úsudkem, nikoliv předem nadiktovaným názorem ministerstva. Tedy ať si MŽP vydá souhlas, ale ten, kdo bude rozhodovat a nese odpovědnost, ať si rozhodne podle své vlastní úvahy. Tak to ostatně předpokládá zákon. Chceme tedy jen to, co se deklaruje."

Mgr. Patrik Hujdus, starosta městské obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky: "Když se nad tím zamyslíte, je to logické. Ten, kdo vydává územní rozhodnutí, může mít desítky stanovisek, ale jen na něm musí být, jak je vyhodnotí. Proto stanoviska nesmí být závazná. Tak jsme si řekli, že budeme první, kdo to bude chtít probít. Krajský soud by pak mohl být tím, kdo nová pravidla určí."

Jde o první žalobu svého druhu v ČR. V případě, že neprojde, bude se městský obvod bránit klasickou právní cestou po vydání rozhodnutí - odvoláním, případně správní žalobou. I v případě, že krajský soud žalobě nevyhoví, chce se městský obvod obrátit na Nejvyšší správní soud v Brně, neboť otázku závaznosti stanovisek považuje za klíčovou.

„Respektujeme právo obcí obracet se s návrhy na posouzení zákonnosti postupu jakéhokoliv správního orgánu na správní soudy, nicméně není pochyb o tom, že jsme při vydání stanoviska postupovali zcela v souladu s evropskou legislativou v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Detailní vyjádření případně můžeme poskytnout až po prostudování žaloby,“ sdělil ČTK Martin Charvát z tiskového oddělení MŽP.

K témuž viz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100031230-udalosti-v-regionech/obsah/741329-zaloba-na-ministerstvo

/tz/

 

K foto:

Radnice ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Foto: wikipedie

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down