Otava vysychá, Písek zachraňuje římovská voda z Vodárenské soustavy jižní Čechy

Město Písek požádalo Jihočeský vodárenský svaz (JVS) o zvýšení dodávek pitné vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Každou vteřinou do tohoto města nyní teče až 60 litrů vody, čtyřikrát více než obvykle.

Písek musel kvůli suchu odstavit vlastní úpravnu vody, vázanou na řeku Otavu. V ní klesl průtok pod 4,60 m3/s, což je zákonným předpisem stanovený limit minimálního zůstatkového průtoku. Je-li nižší, nesmí městská úpravna vodu z řeky čerpat. V takovém případě nastupuje Vodárenská soustava jižní Čechy vlastněná a provozovaná Jihočeským vodárenským svazem, a to s plným zásobením, aniž by obyvatelé města pocítili výpadek v zásobení pitnou vodou.

Vodárenská soustava jižní Čechy umí nahradit výpadek lokálních zdrojů vody

„Můžeme dodávat plnou kapacitu. Zatím to systém umožňuje. Záleží na potřebách města a okolních napojených obcí. Naše zdroje a kapacity jsou dostatečné. S takovými situacemi si naše soustava dokáže poradit, garantujeme dodávky vody i obcím, které využívají převážně vlastní zdroje. Vypadnou-li lokální zdroje vody jako v Písku, jsme připraveni je plně nahradit.  I proto soustavu stále modernizujeme, protože sucho ohrožuje i náš region, ať si to už někdo připouští nebo ne,“ připomněl Antonín Princ, předseda představenstva a ředitel JVS. Ten je sdružením měst a obcí Jihočeského kraje a vlastní a provozuje Vodárenskou soustavu jižní Čechy.

Zásobení Písku pitnou vodou zajišťuje převážně písecká vlastní úpravna, která čerpá surovou vodu z řeky Otavy. V běžných podmínkách tak Písek odebírá z vodárenské soustavy JVS pouze zhruba dvacet procent své celkové potřeby pitné vody. Nyní plní vodárenská soustava JVS svou nezastupitelnou funkci, a tou je zajištění i stoprocentní spotřeby pitné vody pro Písek s plnou roční kapacitou až 2,9 milionu m3. Tedy výrazně více než se tam aktuálně spotřebuje.

„Je pochopitelné, že pro zajištění strategické komodity, jakou je pitná voda, si obce drží i vlastní zdroje. Zároveň je však třeba mít na paměti vyváženost a nutnost spolupráce propojených vodovodních systémů. Proto s obcemi jako svými členy a odběrateli pitné vody jednáme o parametrech odběrů podle nových dohod, které nám ukládá zákon. Městům a obcím s vlastním zdrojem nabízíme provozní a ekonomickou vyváženost obou spolupracujících systémů. Vodárenskou soustavu nelze provozovat, obnovovat a udržovat jen jako pojistku pouze pro případ výpadku lokálního zdroje. Náklady na provozování, údržbu a obnovu distribučních tras po kraji nejsou malé. Města a obce si uvědomují, že pokud by se spolehla pouze na vlastní zdroj, tak pro případ mimořádných situací nemají jinou možnost zásobit své obyvatelstvo pitnou vodou. Proto jim nabízíme moderní dohody, které bezpečnost zásobení dlouhodobě zajišťují. Bez takových dohod a racionální spolupráce lokálních a centrálních zdrojů vody není možné dlouhodobou bezpečnost dodávek pitné vody zajistit,“ uvedl Antonín Princ

Jihočeský vodárenský svaz je klíčovým producentem a distributorem pitné vody v Jihočeském kraji, kde ji dodává 173 obcím. Vloni to bylo 16,280 milionů m3. Samotná Vodárenská soustava jižní Čechy patří k nejrozsáhlejším v zemi. Měří 556 km a na rozloze 6300 km² pitnou vodou zásobuje přes 400 tisíc obyvatel. Jejím pilířem je přehrada na řece Malši u Římova a srdcem úpravna vody v Plavu s navazující distribuční soustavou.

O Vodárenské soustavě jižní Čechy a jejím vlastníku a provozovateli – Jihočeském vodárenském svazu, jsme v poslední době psali například zde: https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-obnovuje-klicovy-privadec-z-prehrady-rimov-do-upravny-vody-plav/,

zde: https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-chce-letos-vydat-na-investice-a-opravy-vodohospodarskeho-majetku-pres-290-milionu-korun/ ,

zde: https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-prodal-loni-mene-predane-vody-spotreba-po-ctyrech-letech-klesla-pod-16-milionu-kubiku/

a zde: https://moderniobec.cz/sucho-ukazalo-ze-vodni-blahobyt-nemusi-na-jihu-cech-trvat-vecne/ .

/zr/

Na snímku nahoře: Úpravna vody Plav zpracovává pro Vodárenskou soustavu jižní Čechy surovou vodu přitékající z přehradní nádrže Římov

Foto: archiv JVS*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down