Autor
Kategorie:
Různé

OZO Ostrava pomáhá ekologické výchově dětí

Už deset let svého fungování oslavilo Centrum odpadové výchovy, vzdělávací středisko společnosti (COV) OZO Ostrava (viz cov.ozoostrava.cz). Centrum se věnuje environmentální výchově a osvětě obyvatel Ostravy a dalších obcí v regionu a od jeho založení prošlo vzdělávacími programy už 75 tisíc žáků...

Už deset let svého fungování oslavilo Centrum odpadové výchovy, vzdělávací středisko společnosti (COV) OZO Ostrava (viz cov.ozoostrava.cz). Centrum se věnuje environmentální výchově a osvětě obyvatel Ostravy a dalších obcí v regionu a od jeho založení prošlo vzdělávacími programy už 75 tisíc žáků základních, středních i vysokých škol. COV se zaměřuje hlavně na školní mládež – základním a středním školám nabízí šest bezplatných vzdělávacích programů, které žákům a studentům objasní zásady správného nakládání s odpady. Vysokoškoláci se zase mohou účastnit odborných exkurzí do provozů, kde se dotřiďují, zpracovávají a likvidují jednotlivé složky komunálních i průmyslových odpadů. Osvětové programy jsou však připraveny pro organizované skupiny dospělých zájemců o problematiku odpadového hospodářství.


»V našich programech u mladších dětí sázíme na jejich hravost a soutěživost, u starších chceme, aby se zamýšleli nad širšími souvislostmi, pochopili systém a smysl třídění odpadu a věděli, že životní prostředí mohou ovlivnit svým každodenním chováním,« konstatovala tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová a dodala: »Programy pravidelně aktualizujeme, aby odpovídaly měnícím se podmínkám odpadového hospodářství. Loni jsme tak třeba natočili technologií 3D nový výukový film Cesta odpadu, který se stal v tomto školním roce hlavní novinkou vzdělávacích programů Centra odpadové výchovy.«

»Zájem škol i veřejnosti o problematiku odpadů nás těší a jsme přesvědčeni, že systematická výchova ke správnému nakládání s odpady už nese své plody v podobě stále se zvyšujícího množství separovaného odpadu v naší svozové oblasti,« uvedl ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

U malých dětí se sází na jejich hravost.

FOTO: archiv OZO OSTRAVA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *