Ozvěny KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Třetí ročník konference se uskutečnil ve čtvrtek 25. května 2017 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6 v Dejvicích. Odborné konference se zúčastnilo přes 255 posluchačů, především z řad ředitelů škol všech stupňů a odborné veřejnosti. Záštitu nad akcí převzali: Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky, Mgr. Jana Vildumetzová, předsedkyně Asociace krajů České republiky, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje a Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor – Česká školní inspekce.

Celý první blok se věnoval Středočeskému kraji s jeho ukázkami dobré praxe. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje, představil priority kraje k zabezpečení škol a školských zařízení a hned na začátku zdůraznil jejich bod číslo 1, a tím je držet se normy ČSN 73 44 00/Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (září 2016), kterou vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Kraj na zavedení této normy reagoval jako první.
Druhý panel konference patřil ASOCIACI BEZPEČNÁ ŠKOLA z. s., která se věnovala metodice k již zmiňované normě ČSN 73 4400 a reálným zkušenostem bezpečnostních opatření z posouzení stovek školských subjektů v ČR. Moderátor panelu JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR uvedl, že zkrácenou metodiku k normě (pouze 12 stran!), tzv. kuchařku pro kantory, lze stáhnout na stránkách MV ČR www.mvcr.cz. Prezident Asociace Ing. Libor Sladký, který je zkušeným auditorem škol a školských zařízení, „stvořil“ tuto Asociaci hlavně z důvodu názorové roztříštěnosti na bezpečnost v ČR. Jeho vizí je sjednotit nastavení, řízení a udržení bezpečnosti školských zařízení, eliminovat hrozby typu „aktivní útočník“, „výbušné zařízení“, „napadení žáků a pedagogů“, klade si za cíl vybudovat systém podpory školských zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.
Technologický panel nabídl různorodou škálu technologií a služeb.
Předposlední blok nazvaný ZKUŠENOSTI, INSPIRACE A FILOZOFIE OBOROVÝCH PARTNERŮ dostál svého názvu. PhDr. Ondřej Andrys, MAE – náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce, prezentoval konkrétní příklady silných/slabých stránek škol všech stupňů v oblasti bezpečnosti, a to v tomto školním roce 2016/2017. Tato vše říkající prezentace bude ke stažení na webových stránkách konference. Mgr. Veronika Švehlová Bullová, manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje, již druhým rokem realizuje krajský projekt „Ozbrojený útočník“ (prevence útoku ve školním prostředí). Důrazně upozornila, že tento projekt je zaměřen pouze na zaměstnance školy. Projekt má šest aktivit (vzdělání pracovníka v otázkách bezpečnosti, audit školy, zákroková dokumentace školy, laická první pomoc, nácvik chování při útoku, vyhodnocení).
Ing. Igor Prosecký, jednatel I3 Consultants s. r. o., svým příspěvkem k GDPR vyvolával emoce v sále. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Sám říká, že to bude revoluce v GDPR a pro malá města zní dopady a hlavně sankce za nedodržení nařízení naprosto kosmicky.
Závěrečný panel ŠIKANY/KYBERŠIKANY byl mnohými očekáván již od samotného rána, jelikož jedním z hlavních spíkrů byl Mgr. Václav Klaus ml.  A jak se dá šikaně čelit? Podle slov V. Klause hlavně systematickou prací a aktivitou učitelského sboru. Nutná je důslednost a dobrá atmosféra ve škole. Ten, kdo spáchal zlo, musí být potrestán. Ale pozor, jak Václav Klaus říká: „Snažte se, aby bylo více pochval než trestů.“ V oblasti KYBERŠIKANY poukázal Marian Němec, BA (Hons), IT Security Consultant ze společnosti AEC a. s., na brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016, kdyby byla žačka základní školy šikanována přes Facebook. Jak se tedy bránit kyberšikaně? Je nutná neustálá práce s dětmi, dívat se, co se děje. Učit děti úctě! Mgr. Tibor A. Brečka MBA, konzultant, lektor, psychoterapeut, k tomu dodává: „Kázeň musí být, nedostatek respektu zvyšuje podíl šikany“. Následná panelová diskuse otevřela problém Facebooku. Zazněly věty: Facebook je jako oheň – dobrý sluha, špatný pán. Používejte selský rozum při jeho používání – myslete na budoucnost. Zjistěte, co sociální sítě umí a neumí. A četli jste vůbec někdy obchodní podmínky Facebooku?!*

/čer/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *