Památkoví technologové jsou nápomocni obcím a vlastníkům památek

Letošní sezonu se obce s rozšířenou působností (ORP) a vlastníci památek v Karlovarském kraji mohou zúčastnit technologických seminářů v projektu (Ne)tušené souvislosti.

Projekt (Ne)tušené souvislosti, který se záštitou Ministerstva kultury uskutečňuje Národní památkový ústav (NPÚ), zahájil v roce 2011 a dosud nabídl na sto akcí pro laickou i odbornou veřejnost a školy. Cílem projektu je představit stavební památky neobvyklým způsobem – jako exponáty, upozornit na význam stavebních materiálů, ukázat způsoby jejich zkoumání a technologie jejich záchrany.

Takové formy kontaktu s památkou a péčí o ně by měly otevřít nové dimenze vnímání architektonických památek a posílit vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví. Projekt se snaží navázat kontakt s vlastníky památek, ať už s obcemi či jinými subjekty.

NETRADIČNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

V úvodu zmíněné denní semináře pořádá technologická laboratoř NPÚ ve spolupráci s Karlovarským krajem. Letošním tématem je problematika ochrany omítek a historického zdiva památkových objektů, i dalších historických staveb. Účastníci budou moci konzultovat konkrétní technologické otázky spojené s ochranou a údržbou historické nemovitosti přímo s odborníkem.

Součástí seminářů bude i prohlídka běžně nepřístupného Horního hradu v hradozámeckém areálu v Bečově nad Teplou. První ze seminářů se uskuteční již tento měsíc, další v průběhu podzimu. K vidění i prodiskutování bude také právě probíhající vzorový proces obnovy fasád hradu. Přímo na místě se nabídne příležitost hovořit s odborníky o postupu konzervace fasády, ale také o důvodech, přednostech a úskalích takového postupu.

Popularizační a vzdělávací akce přímo na památce, kde probíhají stavební práce, se v projektu (Ne)tušené souvislosti osvědčily. Tento postup vytváří otevřené a inspirativní prostředí pro přenos teoretických i praktických znalostí i dovedností.

»Karlovarský kraj vítá tuto pomoc orgánům památkové péče ze strany odborné památkové instituce,« říká Mgr. Lubomír Novotný, vedoucí odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. »Jedná se o jedinečné doplnění metodické pomoci na úseku památkové péče poskytované krajem obcím s rozšířenou působností.« Mgr. Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče doplňuje: »Jsme rádi, že projekt pamatuje i na vlastníky památek, kteří se s danou tematikou potýkají také, i když na jiné úrovni.«

DALŠÍ ZAPOJENÉ PAMÁTKY

Semináře pro ORP a vlastníky památek Karlovarského kraje nejsou jediným letošním počinem projektu (Ne)tušené souvislosti. V létě navážou speciální komentované technologické prohlídky, které se realizují už třetí sezonu. K prohlídkám mimořádně autentického Horního hradu v Bečově nad Teplou, přibude i možnost vychutnat si netradiční pohled na další vzácně dochované památky – vodní hrad Švihov, hradozámecký komplex v Českém Krumlově či barokní kostely na Broumovsku.

Projekt je též součástí mediálního tématu NPÚ, kterým je letos »Dřevo pohledem památkové péče«. Více informací naleznou zájemci na www.npu.cz/netusene-souvislosti a na Facebooku.

DAGMAR MICHOINOVÁ

GABRIELA SETUNSKÁ

oddělení technické laboratoře NPÚ

Ukázky postupu záchrany omítek (Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, 2012).

FOTO: archiv NPÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *