Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Památky a jejich dřevěné prvky: Téma k vážné diskusi

Ve dnech 19. a 20. března se v Praze uskuteční konference Obnova památek 2013 - Krovy a dřevěné konstrukce. Doprovodí ji výstava s prezentací firem i odborné exkurze.

O nadcházející konferenci jsme hovořili s doc. PhDr. Josefem Štulcem, prezidentem ČNK ICOMOS – Českého národního komitétu Mezinárodní ra-dy pro památky a sídla.

Konference Obnova památek 2013 se letos zaměří na záchranu a obnovu krovů a dřevěných konstrukcí historických objektů. Proč bylo vybráno právě toto téma?

Národní památkový ústav usiluje v konferencích se vzdělávací společností STUDIO AXIS postupně tematicky pokrýt všechny podstatné složky komplexní péče o stavební památky, zejména o ty, které jsou specifické povahy a vyžadují účast specialistů v daném oboru. Již jsme se věnovali ochraně kamene, omítek, střech, oken a dveří, fasád, restaurování a tradičním řemeslům, péči o hrady a zámky i současné architektuře v historickém prostředí. Letos jsme zvolili dřevo jako významnou a nezastupitelnou součást historických budov, zároveň však jako složku často ohroženou jak biotickými škůdci, tak nevhodnými zásahy. Ty se provádějí většinou z neznalosti či nedoceněním historické hodnoty dřevěných konstrukcí staveb.

Čím bývá dána tato neznalost ze strany vlastníků, nebo co stojí za jejich podceňováním řádné péče o dřevěné konstrukce?

Vlastníkům památek často chybějí informace a podceňují jak hodnotu dřevěných konstrukcí, tak rizikové činitele, které na ně působí. V této oblasti je obzvlášť potřebná včasná a permanentní distribuce informací o zkušenostech a pozitivních a osvědčených praktikách.

Máme dostatek odborníků na předprojektovou přípravu a projektovou dokumentaci tak specifického segmentu obnovy památek, jako jsou rekonstrukce krovů a dřevěných konstrukcí?

Odborníků dostatek není. O to důležitější je umožnit cestou odborných konferencí přenos odborných znalostí a zkušeností do širší stavařské obce.

Je na metodickou pomoc v oblasti obnovy krovů a dřevěných konstrukcí památek dobře připravena také státní sféra?

I v odborných složkách památkové péče je důležitý neustálý přenos výsledků výzkumu a zkušeností z praxe vedoucí k vyšší kvalifikovanosti odborných památkových pracovníků, a tím rovněž k jejich lepšímu odborně metodickému působení.

Při obnově krovů a dřevěných konstrukcí se musí sázet i na tradiční poctivý řemeslný fortel. Existují však také nějaké moderní trendy ochrany dřevěných prvků s využitím nových poznatků vědy a techniky? A bude se o nich hovořit rovněž na konferenci?

Budou tam představeny např. možnosti využití makroskopických analýz povrchu dřevěných prvků a jejich přínos pro zjištění technologických postupů používaných v minulosti při opracování dřeva, či metoda datování konstrukcí, tedy tzv. dendrochronologický průzkum. Dalším zajímavým příspěvkem bude ochrana dřeva před biologickými škůdci a ochrana proti ohni za pomoci chemických přípravků z hlediska možných rizik poškození dřeva.

Konference Obnova památek 2013

Termín: 19.-20. 3. 2013

Místo: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Pořadatel: STUDIO AXIS, spol. s r. o.

Záštita a spolupráce: Národní památkový ústav, ČNK ICOMOS, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Více podrobností a elektronická příhláška na: www.studioaxis.cz

Doc. PhDr. Josef Štulc z Národního památkového ústavu (NPÚ) je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rady pro památky a sídla).

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *