Památky roku 2021 mají v Klášterci nad Ohří a v městské části Praha 1

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo vítěze své soutěže Památka roku 2021. Držiteli této ceny se letos v dubnu staly zrekonstruovaná Restaurace Peřeje – Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří a zrekonstruovaný městský dům v Truhlářské ulici č. 8 v městské části Praha 1.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (objekty a věci nemusí být „kulturními památkami“ podle zákona). Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, stejně jako brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany či jiné umělecko-řemeslné předměty apod.

I tentokrát měla soutěž Památka roku dvě kategorie:

* kategorii Malá (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) – vlastník vítězného objektu obdrží odměnu 50 000 Kč;
* kategorii Velká (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) – vlastník vítězného objektu obdrží odměnu 100 000 Kč. 

KDO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE ZABODOVAL?

Vítězem kategorie Malá byla Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska prohlášena zrekonstruovaná Restaurace Peřeje – Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří (Ústecký kraj), vítězem kategorie Velká pakzrekonstruovaný městský dům v Truhlářské ulici č. 8 v městské části Praha 1.

V kategorii Malá se na 2. a 3. místě umístily Domek Prokopa Diviše v Žamberku (Pardubický kraj) a projekt Osvětlení schodiště /kandelábry/ kostela sv. Ludmily v Praze 2.

V kategorii Velká 2. místo náleží Klášteru augustiniánů v Mělníku na Pšovce (Středočeský kraj), 3. místo obsadila Zámecká lékárna v Třeboni (Jihočeský kraj).

ČÍM SE VYZNAČUJÍ VÍTĚZOVÉ?

Z předání ceny pro vítěze kategorie Malá

Budova současné Restaurace Peřeje – Lázně Evženie v Klášterci nad Ohří, jejímž vlastníkem je nyní město, byla postavena v roce 1878 jako sídlo tehdejší střelnice, ostrostřeleckého spolku. Po objevení minerálních pramenů a vzniku lázeňského areálu zde na přelomu 19. a 20. století již byla restaurace Střelnice. Lázně fungovaly do poloviny 20. století, později byl za minulého režimu místní minerální pramen zabetonován.

Zrekonstruovaný restaurant Peřeje v Klášterci nad Ohří

Ve druhé polovině 20. století tam sídlil Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm). V 90. letech tam již opět fungovala a dodnes funguje lázeňská restaurace Peřeje.

Loni město Klášterec nad Ohří podepsalo smlouvu o spolupráci se společností Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, přičemž Společný podnik Lázně Evženie by měl během několika příštích let přinést finance na výstavbu lázeňského komplexu s dostačující ubytovací kapacitou. Pramen Evženie je na indikačním seznamu, v budoucnu ve městě již bude fungovat klasická nepřetržitá lázeňská léčebná péče.

Protože město chce, aby se tam turisté, návštěvníci i budoucí lázeňští hosté cítili dobře, postupně areál opravuje. Součástí těchto oprav se v roce 2021 stala i rekonstrukce objektu restaurace Peřeje, která pro obyvatele Klášterce nad Ohří představuje památku s významnou historií.

V roce 2021 byla Městskou částí Praha 1 dokončena realizace kompletní opravy barokní nemovité kulturní památky – městského domu v Truhlářské ulici č. 8. Náročná rekonstrukce objektu probíhala v letech 2019 až 2021. Novou náplní objektu je Středisko volného času Jednička pro děti a mládež. Dále se předpokládá využití pro seniory i další občany Prahy 1 ve večerních hodinách a spolková činnost. Restaurované klenuté gotické sklepy v 1. podzemním podlaží budou využity jako výstavní sál, prostor pro hudební aktivity, film a divadlo (dramatický kroužek pod vedením studentů z DAMU).

Z předání ceny pro vítěze kategorie Velká

V přízemí je vstupní prostor s recepcí, prostory pro výuku (učebna, dílna) a kavárna. V místě původní modlitebny v 1. patře je zřízen víceúčelový sál. Podkroví je ponecháno jako volný prostor s variabilním využitím.  Kapacita řešených prostor je zhruba 100 + personál současně kumulovaných návštěvníků.

Zrekonstruovaný Městský dům v Truhlářské ulici č. 8 v Praze 1

Během restaurátorských průzkumů byly kromě klasicistní malířské výzdoby bývalé modlitebny v objektu nalezeny barokní výmalby i v dalších místnostech a dva obrazy na uliční fasádě domu, které byly zdokumentovány, restaurátorsky zajištěny a zakryty. Následně byla na uliční fasádě realizována rekonstrukce nalezených maleb včetně bohatě profilovaných rámů. Příkladně byla restaurována a prezentována barokní výmalba v místnosti v 1. patře, místnost č. 202, která bude sloužit jako kabinet.*

/shs, red/

Foto: archiv soutěže Památka roku

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down