01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PAP obcím vadí, dokládá anketa

Pouze jedno procento z 350 účetních pracovníků obcí, které musí pro stát zpracovávat Pomocný analytický přehled, soudí, že tento výkaz je srozumitelně upraven.

Od roku 2012 všechny obce s počtem obyvatel nad 3 tisíce musí zpracovávat podklady pro tvorbu výkazu Pomocný analytický přehled (PAP). Jde o členění každé části účetního zápisu kódem (5-17 znaků) pro tzv. analytiku výkazu (zkratku tohoto kódu - AUPAP - lze v daných souvislostech považovat za vícevýznamovou). Kromě toho se každý zápis člení podle typu změny, přičemž je vymezeno přibližně 400 případů, kdy se musí vyplnit identifikační číslo (IČ) partnera transakce a IČ partnera aktiva a pasiva. V některých případech je nutné uvádět IČ obou partnerů, protože může nastat situace, kdy se u jednoho účetního případu liší.

Jeden účetní zápis u obce s povinností dodržovat toto členění PAP běžně obsahuje více než 150 číselných znaků. Obcí zpracovaný výkaz PAP má 52 až 100 stran.

TŘETÍM ROKEM STARÁ POVINNOST PRO OBCE S SEBOU STÁLE PŘINÁŠÍ ZMATKY A KOMPLIKACE

Každoroční novela ministerské vyhlášky č. 383/2009 Sb., která obsahuje členění výkazu Pomocného analytického přehledu, není provázána se změnami jiných účetních předpisů. Vzory výkazu PAP závazné vždy k 1. lednu obsahují chyby, které se během roku dvakrát až třikrát dodatečně napravují opravami metodických pokynů, čímž se tyto pokyny často dostávají do rozporu se závaznými předpisy. Metodika pro rok 2014 vyšla až letos v červenci.

Kvůli nedotažení legislativy i složitosti výkazu Pomocný analytický přehled se v praxi ukázalo, že nevycházejí kontrolní vazby. Je hlášeno mnoho chyb v tzv. křížových kontrolách. Většina zápisů je nevyužitelná jak pro účetní jednotky, tak pro informace státu. Přesto požadavky na náročnou pracnost s výkazem nadále trvají a povinnosti členění se dokonce rok od roku rozšiřují. Zjištěné nesprávnosti se však převážně ze strany státu neodstraňují.

Čas od času se objevila rozhořčená stížnost účetních pracovníků na pracnost s výkazem, požadavky změny pracovní náplně z účetního na statistika apod.

Zajímalo nás, které názory na členění dat pro účely výkazu Pomocný analytický přehled převažují mezi obcemi. Proto na stránkách www.obecuctuje.cz od května 2014 probíhá anketa, které se k 10. 7. 2014 zúčastnilo 350 osob. Výkaz PAP zpracovává přibližně 460 obcí, takže anketa vypovídá o názoru téměř tří čtvrtin zpracovatelů výkazu.

Průběžné výsledky ankety zaznamenané k 10. červenci předkládáme.

NĚKTERÉ PŘÍKLADY BIZARNOSTÍ VÝKAZU PAP

V roce 2014 má výkaz PAP 17 částí, z nichž tři se nikam nepředávají.

Ministerstvo pro místní rozvoj si vyžádalo členění PAP podle identifikátorů veřejných zakázek pro kontrolu dodržování ceny zakázky. Toto členění však bylo natolik účetně chybné, že pravděpodobnost jeho významu pro účely kontrol veřejných zakázek odhaduji tak na 8 %.

Jako IČ partnera se při každém inkasu a každé platbě z běžného účtu v bance uvádí IČ banky.

Přes 90 % kódů PAP (kódy pro AUPAP a typy změn) se u obcí týká 0,1-1 procenta účetních případů. Jinak řečeno, tuto bizarnost lze přeložit tak, že příslušný pracovník na obci musí členěním pro výkaz Pomocný analytický přehled označit 100 až 1000 účetních případů, přičemž pouze jeden z nich (!) obsahuje informaci požadovanou státem.

IVANA SCHNEIDEROVÁ

auditor, číslo osvědčení 1840 Acha obec účtuje s. r. o., www.obecuctuje.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down