Pardubický kraj zvítězil ve sporu s Ministerstvem financí

Pardubický kraj po několika letech zvítězil nad Ministerstvem financí a nemusí vracet žádné finanční prostředky do rozpočtu Regionální rady Severovýchod. Přelomový verdikt vynesla pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.

Kraj zde uspěl se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva financí, které mu původně přikázalo zaplatit 140 milionů korun za porušení rozpočtové kázně při výběru dodavatele modernizace silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní. Celý problém spočíval ve stanovení kritéria pro dodavatele, kteří museli mít vlastní nebo zasmluvněnou obalovnu živičných krytů. Vzhledem k tomu, že ministerstvo nevyužilo možnost mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutí správního soudu, bude tento spor pro Pardubický kraj definitivně úspěšně uzavřen.

 

„Považujeme toto rozhodnutí krajského soudu za klíčové, a to nejen pro náš kraj, ale obecně ve vztahu k auditnímu orgánu Ministerstva financí. Nezávislý soud nám dává za pravdu, že české audity a kontroly často hledají chyby i tam, kde nikdy nebyly a nejsou, a tím šikanují žadatele o dotace. Není potom divu, že žadatelé pro nálezy kontrol nechtějí ani o evropské projekty žádat. Audit Ministerstva financí považujeme od počátku za účelový. Soud naopak konstatoval, že požadavky kraje na kvalifikační kritéria byly v souladu s oprávněnými zájmy a potřebami zadavatele, přičemž u Ministerstva financí šlo o pouhou úvahu hypotetických dopadů na okruh potenciálních uchazečů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jednoduše řečeno, k žádné, byť i skryté, diskriminaci nedošlo, proto nemohla být porušena rozpočtová kázeň, a tudíž nemohl být vyměřen ani odvod. Rozhodnutí Ministerstva financí bylo výrokem soudu označeno za nezákonné. Z toho vyplývá sdělení pro příjemce evropských dotací, aby se nevzdávali a využívali opravných prostředků vč. soudního přezkumu, pokud se jim zdá rozhodnutí správního orgánu zjevně nelogické nebo v rozporu se zdravým rozumem. Náš případ takovým rozhodně byl,“ sdělil hejtman Netolický, který o celém případu bude neprodleně informovat také ostatní hejtmany. „Všem kolegům bude rozeslána detailní informace o celém případu včetně rozsudku soudku. Zároveň se o tom budeme bavit na nejbližším jednání Asociace krajů,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Podle kraje je kritérium na obalovnu živičných krytů velmi důležité, a to nejen z technologického, ale i finančního hlediska. „Blízkost obalovny je důležitá pro kvalitu stavby, jelikož při vychladnutí směsi a nedodání včas na stavbu ztrácí takto položený povrch kvalitu. Mohlo by tak následně docházet k rychlejšímu vytváření výtluků. Zároveň jsme tímto kritériem snížili cenu, jelikož při přeprodávání služeb obalovny by logicky vzrostla cena celé stavby,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Kauza „obalovna“ krok za krokem

  • O zadání veřejné zakázky „Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň“ vybranému zhotoviteli bylo rozhodnuto na základě výsledku zadávacího řízení usnesením Rady Pardubického kraje z 20. srpna 2009.
  • V roce 2013 auditní orgán Ministerstva financí shledal, že v případě požadavku zadavatele na doložení dispozice kapacitní obalovny živičných směsí se jedná o stanovení nepřiměřených a diskriminačních technických kvalifikačních předpokladů.
  • Námitky Pardubického kraje byly zamítnuty Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod 11. listopadu 2014.
  • Na základě provedené administrativní kontroly vydal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod platební výměr, kterým byl Pardubickému kraji uložen odvod ve výši neoprávněně použitých prostředků ve výši bezmála 140 milionů korun. Platební výměr byl vzat krajskou radou na vědomí 18. prosince 2014.
  • Zároveň byl schválen postup, v rámci kterého bylo dne 9. prosince 2014 požádáno o částečné prominutí doposud nepravomocně uloženého odvodu a současně bylo 5. ledna 2015 uplatněno odvolání.
  • Žádosti o prominutí bylo 2. ledna 2015 po zaplacení „neprominutelné“ části odvodu ve výši necelých 14 milionů vyhověno. Na základě odvolání bylo ministerstvem 15. ledna 2016 rozhodnuto o snížení platebního výměru za porušení rozpočtové kázně na necelých sedm milionů korun.
  • Protože Pardubický kraj nadále nesouhlasil s výrokem o porušení rozpočtové kázně, podal dne 17. března 2016 u místně příslušného krajského soudu správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí.
  • Krajský soud v Hradci Králové 7. června 2017 rozhodl, že k porušení zákona o veřejných zakázkách, a tedy ani k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down