Park na pražském karlově náměstí

Park na největším pražském náměstí získá novou tvář

Dlouho diskutovaná proměna Karlova náměstí v české metropoli je o krok blíže realizaci. Rada hl. m. Prahy dnes schválila, že budoucí podobu náměstí určí tzv. soutěžní dialog, který společně uspořádá Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) a magistrátní odbor strategických investic. Vítězný architektonicko-urbanistický návrh bude znám letos v září.

Karlovo náměstí je vůbec největší pražské náměstí. Spíš než jako náměstí ho však lidé vnímají jako park nebo frekventovaný uzel hromadné i automobilové dopravy. Parková úprava náměstí z 19. století, za kterou stojí významný zahradní architekt František Thomayer, je ostatně i památkově chráněna. V současné době však náměstí působí zanedbaným dojmem.

„Karlovo náměstí je jedním z nejdůležitějších veřejných prostranství v Praze. Jeho dnešní podoba je však již delší dobu neudržitelná. Jsem proto ráda, že jsme nyní nalezli řešení, které umožní se v krátké době dobrat ke kvalitnímu návrhu,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

O tom, že si Karlovo náměstí zaslouží revitalizaci, se mluví už od sklonku minulého století. Ovšem žádný z dosud vzniklých návrhů se nepodařilo dovést do konce, protože každá ze zainteresovaných stran má velmi odlišná očekávání. „Revitalizace Karlova náměstí je komplikovanější úkol, než by se mohlo zdát. Na jedné straně totiž stojí požadavky památkové péče na zachování Thomayerova konceptu parkového náměstí – a zároveň je třeba náměstí upravit tak, aby mohlo i v 21. století sloužit jako příjemné místo k pobytu či společenskému a kulturnímu vyžití,“ připomněl Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. Zadání soutěžního dialogu bude vycházet z prověřovací studie, kterou vytvořil IPR v roce 2016.

Forma soutěžního dialogu byla zvolena právě proto, že mezi různými aktéry (městská část Praha 2, Národní památkový ústav, Magistrát hl. m. Prahy) zatím o budoucí podobě náměstí nepanuje shoda. Přijatelný kompromis mezi různými pohledy na věc lze odpovědně učinit až v průběhu zpracovávání návrhu. Metoda soutěžního dialogu umožňuje, aby všichni zainterestovaní průběžně diskutovali s projektanty i dalšími odborníky o jednotlivých aspektech návrhu. Na rozdíl od obvyklé architektonické soutěže není potřeba mít hned na začátku jednoznačně specifikované zadání. Může tak vzniknout více variant řešení.

„Soutěžní dialog umožňuje vzájemně koordinovat jak fázi rozhodování, tak fázi navrhování. Podobný proces jsme již úspěšně vyzkoušeli na projektu Císařského ostrova. Je myslím velmi dobré, že se takto i do Česka dostávají alternativní formy architektonických soutěží,“ konstatovala pražská radní Jana Plamínková.

Obecné zadání soutěžního dialogu bude vycházet z prověřovací studie, kterou vytvořil IPR v roce 2015. Hned na počátku se také bude konat veřejná konference, kde se bude o Karlově náměstí a jeho proměně diskutovat v široké skupině odborníků (urbanistů, krajinářských architektů, památkářů, dendrologů a dalších). Z ní pak vzejde podrobnější zadání pro jednotlivé soutěžící týmy. V září by pak měl být znám vítězný návrh i projektant, který se postará o veškerou projektovou dokumentaci až do fáze realizace.

Karlovo náměstí v Praze je rozlohou 80 552 m2 největší u nás a zároveň jedno z největších v celé Evropě. Pražské Václavské náměstí jako druhé největší v ČR má rozlohu zhruba 45 000 m2. Třetím největším náměstím v Česku je se svými 36 650 m2 Masarykovo náměstí v Jihlavě.*

/zr/

Na snímku:

Pohled na park na Karlově náměstí v Praze v jeho současné podobě

Foto: archiv MHMP

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *