01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pašování odpadu: Nejjistější je vlastní ostražitost

Celníci mohou zadržet kamión s pašovaným odpadem a Česká inspekce životního prostředí může ukládat až desetimiliónové pokuty. Ale i obyvatelé obcí a obecní úřady by měli být pozorní a včas upozorňovat na podezřelé skutečnosti.

Zjistí-li české celní orgány podezřelé zboží, které se přepravuje mezi členskými zeměmi EU, nejde z celního hlediska o dovoz zboží. Celníci v takovém případě neuplatní celní zákon (zákon č. 13/1993 Sb.), ale mohou postupovat podle jiných předpisů. Pro převoz zboží, které se jeví jako odpad, je takovým předpisem zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

KDY SKONČÍ NEČESTNÝ BYZNYS?

Možnost, aby celníci zadrželi vozidlo, se podle § 77 odst. 13 zákona o odpadech vztahuje i na přepravu odpadů, pokud řidič nemá k takové přepravě náležitý doklad. Vozidlo se poté dopravci vydá až po zaplacení požadované kauce nebo po zaplacení pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) za spáchání správního deliktu zjištěného při kontrolní činnosti celními úřady. Pokuty za porušení zákona o odpadech mohou dosáhnout výše 10 miliónů korun - a jde-li o odpady nebezpečné, může být pokuta ještě vyšší. Kdokoli tedy upozorní na vozidlo s podezřelým odpadem z ciziny, zaslouží se o to, že příště takovému přepravci zajde na podobný nečestný byznys chuť (telefonní čísla, na něž občané i obce mohou celníkům hlásit podněty týkající se nelegální přepravy odpadů - viz Horké linky k odpadům ).

KATASTROFĚ RADĚJI PŘEDCHÁZET

Neprokáže-li se, že za složení odpadu nese zodpovědnost vlastník pozemku nebo budovy, je na příslušném obecním úřadu, aby zajistil odstranění takto vzniklé nelegální skládky, a to způsobem stanoveným zákonem. Tedy zpravidla, aby odpady na své náklady nechal převézt na řízenou skládku. To může představovat zejména pro menší obce zásadní problém, ne-li finanční katastrofu.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) proto ke zmírnění dopadu na obce mohou krajské úřady uvolnit prostředky ze svých fondů. Část nákladů však většinou ponese i postižená obec. MŽP radí, že zejména malá obec by se v podobné situaci měla nejraději obrátit na příslušnou "trojkovou" obec s rozšířenou působností a společně s ní pak kontaktovat krajský úřad se žádostí o pomoc.

ÚLOHA "TROJKOVÝCH" OBCÍ

Situace s nelegálně dovezeným odpadem však vede také k zamyšlení, zda obce znají a účinně dokáží využívat své pravomoci. Legislativa totiž úřadům obcí s rozšířenou působností ukládá kontrolovat dodržování právních předpisů, rozhodnutí ministerstev a jiných správních úřadů právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi. Čili mají například dbát o to, aby pracovníci firem, jejichž činnost zvyšuje riziko poškození životního prostředí, splnili svoji zákonnou oznamovací povinnost, stanou-li se svědky protizákonné činnosti. Obecní úřady rovněž, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, mohou zajistit ochranu zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby. Dále mohou ukládat provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Stejně tak obce mohou právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání ukládat pokuty za porušení stanovených povinností. Současně mohou stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím.

Jak sdělila Zdena Zdobnická z MŽP, kompetence obcí v této oblasti vyplývají z ustanovení § 79 - body e) až h) zákona o odpadech (zákon číslo 185/2001 Sb., část nazvaná výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství).

V době naší uzávěrky MŽP už vydalo vyhlášku, která vyšla 20. 3. 2006 ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2006 Sb. Vyhláška zpřísňuje režim pro legální odvoz odpadů k využití. Například pro dovoz vytříděného textilu pro využití v ČR je nutný písemný souhlas MŽP.

Očima starostky: Jak se to seběhlo v Libčevsi

"Pokud někdo na území obce naší velikosti (obec má i s místními částmi necelých 900 obyvatel - pozn. redakce) nelegálně doveze odpad, sama obec v podstatě nemá žádné možnosti nápravy," tvrdí starostka Libčevsi Vlasta Staňková. "Hned jak mě lidé loni na sklonku roku začali upozorňovat, že se do areálu místní firmy naváží odpad, kontaktovala jsem referát životního prostředí města Louny, které je pro nás obcí s rozšířenou působností. Brzy přijeli zástupci krajského úřadu a České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jednání bylo stanovena na 19. prosinec. Zástupce firmy BAU 24, která k nám odpad navážela, tvrdil, že do 23. prosince předloží doklady o tom, že nejde o odpad, nýbrž o zboží, které je oprávněn sem dovážet. To neudělal a firmě BAU 24 se podařilo přes Vánoce do areálu navézt další odpad. ČIŽP přijela 5. ledna a přímo v areálu zadržela dva kamióny a nařídila jejich odstavení kvůli nepořádku v dokladech. Pak celníci postupně zadrželi dalších asi pět kamiónů a všechny umístili na odstavné parkoviště. Dva z nich však pustili a pokaždé pak za den či dva začala skládka hořet.

V areálu firmy, která jej společnosti BAU 24 pronajala, bylo asi 2500 tun nebezpečného odpadu. Obrátili jsme se na nadřízenou obec Louny se žádostí o finanční pomoc s likvidací skládky, jenže zastupitelstvo města ji zamítlo. Společnost BAU 24 se dostala do konkursu a peníze z jejích účtů zmizely. Až po složité anabázi a zřejmě také díky zámu veřejnosti a médií se nakonec v půli března dospělo k tomu, že likvidaci odpadu zaplatí ČIŽP. Svým způsobem tedy celá kauza pro nás dopadla ještě poměrně dobře. Ale co jiné obce s podobnými problémy?"

Horké linky k odpadům

Celní správa ČR zavedla telefonní linky s nepřetržitým provozem k hlášení podnětů týkajících se nelegální přepravy odpadů. Celníci tato upozornění využijí k vlastní kontrolní činnosti či je předají dalším orgánům. Občané (i obce) mohou telefonovat na: Celní ředitelství Brno (tel.: 545 549 151, 545 241 021), Celní ředitelství České Budějovice (386 103 120, 386 103 125), Celní ředitelství Hradec Králové (495 756 142), Celní ředitelství Olomouc (585 112 750, 585 112 752), Celní ředitelství Ostrava (596 097 333-4), Celní ředitelství Plzeň (377 248 627, 377 204 344), Celní ředitelství Praha (271 096 235, 271 096 237-8), Celní ředitelství Ústí nad Labem (475 211 969) a Generální ředitelství cel (261 333 333).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down