Péče o památky se Jilemnickým daří

Čtenáři Moderní obce již vědí, že Jilemnice v Podkrkonoší může být kromě lyžařské tradice pyšná i na svou péči o památky. Od letošního dubna jí naleží titul Historické město roku 2012. Blíže k památkám.

Na území městské památkové zóny v Jilemnici (asi 5600 obyv.) se nachází 36 nemovitých kulturních památek. K významným počinům památkové péče města lze řadit zejména obnovu bývalého pivovaru č.p. 1 s expozicí Krkonošského muzea, která byla dokončena v roce 2010 především s podporou tzv. Norských fondů. Jedná se zároveň o finančně nejnáročnější investici, která si vyžádala přes 30 mil. korun. Dále lze uvést i revitalizaci Masarykova náměstí z roku 2009 s přispěním dotace ROP Severovýchod, postupnou regeneraci roubených domků ve Zvědavé uličce, obnovu měšťanských domů situovaných okolo Masarykova náměstí, obnovu vnějších omítek a lunetové římsy se sgrafitovou výzdobou základní školy č.p. 288 nebo revitalizaci zámeckého parku.

CO SE PODAŘILO

»Náročná revitalizace parku pokračuje i letos,« dodává Bc. Martina Housová z oddělení památkové péče MěÚ Jilemnice. »Upraveno bylo prostranství mezi budovou zámku a bývalým letním divadlem a v celém parku proběhla rozsáhlá výsadba dřevin.« Na realizaci tohoto projektu získalo město grant v projektu Revitalizace významných částí městské zeleně z OP Životní prostředí. Letos se plánuje také obnova břidličné krytiny zámku.

Díky podpoře Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR/ /MPZ) se loni podařilo pokročit s opravou pláště školy č.p. 288. Zajímavostí je, že školní výuka probíhá v této budově od jejího vzniku, tj. od roku 1899. Na kostele sv. Vavřince byla vyměna báň a kříž a před ním restaurována socha sv. Barbory. Obnova vitrážových oken kostela pokračovala z prostředků farnosti. Upravuje se i okolí objektu, což obnáší především novou zeleň a osazení městským mobiliářem. Úpravy kolem kostela jsou součástí rozsáhlého projektu a budou pokračovat i v příštích letech. Opravena byla loni též na jaře nečekaně zřícená korunní římsa na východním průčelí budovy radnice.

SPOLUPRÁCE S VLASTNÍKY PAMÁTEK

Město poskytuje od roku 2004 ze svého rozpočtu příspěvky také na obnovu objektů jiných vlastníků (přesněji těch, které se nacházejí v katastrálním území Jilemnice a Hrabačov). Minimální finanční podíl žadatele musí činit 40 % z celkových nákladů akce. Přednost dostávají žádosti, které směřují ke zlepšení prostřední MPZ i města. Podporovány jsou zejména práce v exteriérech domů, tj. opravy a nátěry venkovních omítek, roubení domů a střech, výměny, opravy a nátěry okenních a dveřních výplní apod. Při hodnocení žádostí se klade důraz na zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektů, navrhované materiály a způsob provedení prací, které by měly korespondovat s prostředím památkové zóny.

Na území MPZ ani jinde ve městě byste podle Martiny Housové nenašli bezprostředně ohrožené či zcela zanedbané kulturní památky. »Některé by jistě potřebovaly rozsáhlou investici, jako například břidličná střešní krytina bývalé spořitelny či střešní krytina a omítka farní stodoly, ale obnova je pro jejich vlastníky natolik nákladná, že na svou opravu teprve čekají.«

ZÁJEM O KULTURNÍ DĚDICTVÍ

V dubnu ve Španělském sále při slavnostním oceňování památkových sídel několikrát zaznělo, že skutečně zachráněné jsou ty památky, o něž je zájem a ožívají. Jak se to daří v Jilemnici? »Město se účastní Dnů evropského dědictví, kdy pořádá výtvarné soutěže, tržnici řemesel v bývalém pivovaru, besedy či koncerty v kostele sv. Vavřince,« vypočítává Martina Housová.

K popularizaci kulturního dědictví a tradic přispívá i publikační a výstavní činnost Krkonošského muzea, konání poutních mší k jednotlivým kaplím (kulturní památky) a Krakonošovy letní podvečery. Aktivní jsou v tomto duchu Jilemnický okrašlovací spolek a Jilemský spolek paní a dívek.

Závěrem dodejme, že s náklady na projekty zapojené do Programu regenerace do roku 2012 to vypadá následovně: příspěvek z programu činil 12,7 mil. korun, příspěvek města vlastníkům dosáhl 961 tisíc korun, podíl vlastníků (včetně města) byl téměř 20,3 mil. korun. Kromě dotací z již zmíněných programů se Jilemnici podařilo získat i peníze z OP přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, z Revolvingového fondu MŽP a z rozpočtu Libereckého kraje.

Starosta Jilemnice Vladimír Richter s putovní trofejí »Historických měst roku«.

FOTO: RADOVAN MIČA

Revitalizace zámeckého parku poničeného orkánem v roce 2007 pokračuje i letos.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Radnice na Masarykově náměstí má nové průčelí, v plánu je rekonstrukce krovů.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Unikátní soubor opravených staveb lidové architektury ve Zvědavé uličce.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *