Personalistika ve všech pádech

Finalisté soutěže Personalista veřejné správy se počátkem ledna setkali se členy hodnoticí komise, vesměs zkušenými osobnostmi z oblasti veřejné správy. O co šlo na setkání, jehož hlavním jmenovatelem byla personalistika skloňovaná ve všech pádech?

Členové hodnoticí komise měli nesnadný úkol ze čtyř finalistů soutěže vybrat toho poprvé prvního. Eva Tomášková z Magistrátu města Děčína, Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová,. DiS, z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Miroslav Křepel z Magistrátu města Liberec a Ing.Kamil Dominik Slapnička z Magistrátu města Mostu byli nejprve podrobeni znalostnímu testu. Odborné otázky prověřily znalostní základ jejich práce coby personalistů. Výsledek všech byl vynikající. Zejména testy v oblasti pracovněprávních předpisů prokázaly vysokou úroveň odbornosti finalistů. Hledání vítěze soutěže pokračovalo řízeným rozhovorem s členy komise.


Otázky kladli Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Ing. Theodor Sojka, tajemník Magistrátu města Chomutov, Ing. Zdeněk Řeřábek, tajemník Magistrátu města České Budějovice, JUDr. Luboš Průša, bývalý tajemník Městského úřadu v Písku, později starosta tohoto města i ředitel krajského úřadu, nyní člen Zastupitelstva Jihočeského kraje, Mgr. Soňa Dvořáčková z odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR a JUDr. Simeona Zikmundová, bývalá ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina a nyní ředitelka Klubu personalistů o. p. s. Mgr. Kristina Chrástková, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů ve veřejné správě, sledovala rozhovor pomocí skypu.

TVOŘIVÁ, NIKDY NEKONČÍCÍ PRÁCE…

Mj. se hovořilo o »tajných« metodách, které nominovaní používají při výběru nových zaměstnanců, o způsobech objektivního výběru i subjektivním »cítění« optimální volby. Komisi zajímalo, jak finalisté přistupují k řízení pracovního výkonu zaměstnanců, jaké podněty dávají vedoucím úřadu k optimalizaci vnitřních procesů a jejich nastavení. Diskutovalo se o metrikách pro určení míry prospěšnosti práce personalisty pro samosprávný celek. Shoda panovala v názoru, že prostředí, které vytvořil zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, je velmi příznivé pro výkon personální práce. Finalisté dokázali být i velmi osobní, když se jich komise tázala, co je na práci personality nejvíce těší.

Velmi potěšující zpráva z hodnocení finalistů je ta, že všichni vidí svou práci personalisty jako tvořivou, živou, nekončící dennodenní péči a starost o pracovníky a jejich rozvoj. Všichni zdůrazňovali potřebu vzájemných lidských vazeb před postupy upravenými řadou směrnic a metodikami, upřednostňují lidský rozměr své práce před technokratickým postupem přísně odpovídající nastaveným normám.

VŠEM JE PŘÍZNAČNÝ SYSTÉMOVÝ KONCEPČNÍ PŘÍSTUP K PROBLÉMŮM

Co komisi nejvíce zaujalo? Soustavná práce s liniovými manažery úřadu, cílené rozhovory o potřebách jejich i jejich týmů, otevřené sdílení nedostatků a hledání společných cest k řešení.

Tak řeší personální potřeby svých vedoucích i Eva Tomášková na děčínském magistrátě, komisí nakonec vybraná jako vítězka soutěže Personalista veřejné správy. I díky tomuto jejímu přístupu se prostředí magistrátu stalo otevřeným a sdílným. Použití specifického nástroje pro hodnocení pracovního výkonu – tzv. 360stupňové zpětné vazby, bylo logickým dovršením snahy o otevřené zlepšování v úřadě. Metodiky, jež Eva Tomášková vytváří, jsou nástroji, které jsou úřadem poptávány, nikoli mu vnucovány, neboť z pravidelných rozhovorů je jasné, jaké jsou potřeby.

Ivana Hanáková Kosourová z Kraje Vysočina komisi zaujala soustavností své práce a schopností vyvíjet ji podle potřeb. Její nápad pomáhat v personálních činnostech i organizacím zřízeným krajem byl příznivě přijat – vůbec hledání příležitostí je nejpřesnější charakteristikou pro práci celého týmu, který vede.

Také Miroslav Křepel z Liberce je nepostradatelným spolupracovníkem vedení úřadu, hrdým na akreditované vstupní vzdělávání, které magistrát poskytuje v rámci svého správního obvodu.

Synonymem pro Kamila Dominika Slapničku z Mostu je akčnost. Za dva roky dokázal postavit nový systém personálních činností založený na kompetenčním modelu s důrazem na výběr zaměstnanců, systém účinně propojuje popis požadovaných kompetencí s odměňováním.

 

SIMEONA ZIKMUNDOVÁ
ředitelka Klubu personalistů, o. p. s.

(Moderní obec jednotlivé finalisty postupně podrobně představila v č. 9, 10, 11 a 12/2012 – pozn. redakce.)

 

Lidský rozměr práce personalisty musí převládat nad ryze technokratickým postupem přísně odpovídajícím nastaveným normám.

 

Finalisté soutěže o cenu Personalista veřejné správy

Eva Tomášková, vedoucí oddělení personálního a platového Magistrátu města Děčín, celková vítězka soutěže

Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, finalistka soutěže

Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení Magistrátu města Liberec, finalista soutěže

Ing. Kamil Dominik Slapnička, vedoucí oddělení personálních činností a 1. zástupce vedoucí odboru kancelář primátora a tajemníka Magistrátu města Mostu, finalista soutěže

 

– Vyhlašovatelem soutěže je Klub personalistů, o. p. s., ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které nad soutěží převzalo záštitu.

– S celkovou vítězkou a dalšími třemi finalisty soutěže se 19. 2. v Brně setkají účastníci slavnostního večera pořádaného v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě.

– Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků, vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty.

– Účastníci soutěže mohli být nominováni hejtmany a řediteli krajských úřadů, primátory, starosty, tajemníky magistrátů, tajemníky městských úřadů těch měst a krajů, které jsou členy Klubu personalistů.

– Další informace o soutěži jsou na: www.klub-personalistu.cz.

KLUB PERSONALISTŮ, O. P. S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *