Pět miliard korun. Tak vysoká byla loni státní podpora vodnímu hospodářství

Počet domácností napojených na vodovodní i kanalizační infrastrukturu loni v České republice opět vzrostl. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017, kterou včera Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě. Státní podpora do vodního hospodářství dosáhla pěti miliard korun.

„I díky prostředkům Ministerstva zemědělství stoupl počet domácností připojených na pitnou vodu a kanalizaci. Vodovodní síť byla prodloužena o 903 kilometrů, kanalizační o 1 350 kilometrů. Přibylo 58 nových čistíren odpadních vod,“ okomentoval zprávu ministr zemědělství Miroslav Toman.

V roce 2017 představovala státní podpora do vodního hospodářství částku pět miliard korun.  Z toho Ministerstvo zemědělství přispělo více než 61 % (téměř 3,1 miliardy korun), Ministerstvo životního prostředí 33 % (více než 1,6 miliardy korun), Ministerstvo dopravy necelými 6 % (0,3 miliardy korun).

Ministerstvo zemědělství loni rozdělilo nejvíce peněz na údržbu i výstavbu nových vodovodů a kanalizací, obnovu a údržbu rybníků a drobných vodních toků a také na protipovodňová opatření, jejichž součástí je i zadržování vody v krajině.

V roce 2017 bylo zásobováno z vodovodů přibližně 10 milionů lidí (nárůst o 55 tisíc), tedy 94,7 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 94,4 %). V domech připojených na kanalizaci žilo více než devět milionů lidí (nárůst o 108 tisíc), tj. 85,5 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 84,7 %). Počet čistíren odpadních vod (ČOV) vzrostl o 58 na celkových 2612.

Vybrané údaje za rok 2017:

* Základní hydrologická síť – 99,198 tisíc km vodních toků

* Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou – 10,027 mil. (94,7 %) – nejvíce Praha, Karlovarský kraj (100 %) a Moravskoslezský kraj (99,9 %), nejméně Plzeňský kraj (85 %) a Středočeský kraj (86,4 %)

* Spotřeba vody – voda fakturovaná domácnostem – 88,7 l/os/den (meziroční nárůst o 0,4 l/os/den)

* Obyvatelstvo připojené na kanalizaci – 9,052 mil. (85,5 %) – nejvíce Karlovarský kraj (99,3 %) a Praha (99,2 %), nejméně kraj Středočeský (73,4 %) a Liberecký (69 %)

* Délka vodovodní sítě 78 584 km (prodlouženo o 903 km)

* Délka kanalizační sítě 48 491 km (prodlouženo o 1350 km)

* Počet čistíren odpadních vod – 2612 (zvýšen o 58 )

* Produkce tržních ryb – 21 685 t (20 767 t z rybníků)

Státní finanční podpora v oblasti vodního hospodářství (celkem 5 miliard Kč):

PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ – 3,1 miliardy Kč:

Oblast vodovodů a kanalizací:

* 81 akcí zaměřených na vodovody (445 mil. Kč),

* 143 akcí zaměřených na kanalizace (1 224 mil. Kč),

* zvýhodněné úvěry – úhrady úroků (89 úvěrů ve výši 14 mil. Kč)

Protipovodňová ochrana – 61 akcí (655 mil. Kč)

Správa drobných vodních toků a malých vodních nádrží ve vlastnictví státu – 480 akcí (519 mil. Kč) – součástí je i podpora zadržování vody v krajině

Podpora retence vody v krajině – 12 akcí (31 mil. Kč)

Na závlahy – 6 akcí (4 mil. Kč)

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů – 40 akcí (15 mil. Kč)

Operační program Rybářství 2014–2020 – 80 projektů (82 mil. Kč)

Program rozvoje venkova (pozemkové úpravy – oblast vodního hospodářství) – 102 mil. Kč

 

PROGRAMY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 1,7 miliardy Kč:

Podpora ze státního rozpočtu (MŽP):

* Operační program Životní prostředí 2014–2020 (oblast vodního hospodářství) – 1 583 mil. Kč

* Národní program – 76 mil. Kč

Podpora ze Státního fondu životního prostředí: národní programy – 44 mil. Kč

Státní fond dopravní infrastruktury – 0,3 mld. Kč

 

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:

* Ministerstvo zemědělství – 35,3 mil. Kč

* Ministerstvo životního prostředí – 19,9 mil. Kč

/zr/

 

Ilustrační foto:

Vodárenská věž v Českých Budějovicích je zajímavou technickou památkou. Pro veřejnost byla otevřena v polovině září 2015. Stavba z roku 1724 a okolní areál na Mánesově ulici se staly místem, kam se vyplatí zajít za poznáním i za zábavou.

Foto: archiv ČEVAK

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down