Autor
Kategorie:
Ekonomika

Po státních dluhopisech se jen zaprášilo

Mezi právnickými osobami, v jejichž držení se k 1. 1. 2013 nacházely spořicí státní dluhopisy (SSD), jednoznačně převládaly obce, města a kraje (celkem 75 subjektů) s podílem 32 %. Pokud jde o další typy právnických osob, k uvedenému datu měla občanská sdružení nebo honební společenstva v držení...

Mezi právnickými osobami, v jejichž držení se k 1. 1. 2013 nacházely spořicí státní dluhopisy (SSD), jednoznačně převládaly obce, města a kraje (celkem 75 subjektů) s podílem 32 %. Pokud jde o další typy právnických osob, k uvedenému datu měla občanská sdružení nebo honební společenstva v držení 27,92 %, nadace či nadační fondy 14,40 %, registrované církve nebo náboženské společnosti 3,57 %, odborové organizace či organizace zaměstnavatelů 3,13 % a ostatní subjekty 18,99 % ze všech SSD ve vlastnictví právnických osob.

Ing. Radek Ležatka z tiskového oddělení Ministerstva financí (MF) předpokládá, že tento podíl si samosprávy udržely i po posledním jarním upisovacím období SSD. To, jak známo, bylo předčasně ukončeno, neboť obrovský zájem o státní dluhopisy umožnil cíl květnové emise, tj. prodat je v hodnotě alespoň 10 mld. Kč, překročit už 16. 5. Tedy pouhé tři dny od začátku upisovacího období, a to hned o 5,9 mld. Kč. Původně se počítalo s tím, že prodej dluhopisů potrvá až do konce května.

S ohledem na rostoucí zájem o státní dluhopisy i ze strany dobrovolných svazků obcí Ministerstvo financí letos na jaře o tyto svazky rozšířilo okruh možných upisovatelů SSD. Stejně jako obce, města a kraje si svazky obcí v květnu mohly pořídit a vlastnit diskontované, prémiové, kuponové a reinvestiční spořicí státní dluhopisy. Ty mohly nakupovat rovněž fyzické osoby – a k nim ještě také proti-inflační dluhopisy určené pouze drobným střadatelům s možným rozsahem investice nanejvýš do 5 mil. Kč – a nikoliv tedy osobám právnickým, byť i s obecně prospěšnými cíli.

Ministerstvo financí zdůrazňuje, že spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

»Lze říci, že do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku,« uvedl Radek Ležatka. »Je třeba si však pořídit alespoň 1000 kusů SSD v celkové jmenovité hodnotě 1000 Kč (1 ks SSD má jmenovitou hodnotu 1 Kč). Na rozdíl od některých běžně nabízených spořicích produktů není výše výnosu dluhopisu odvozena od celkové hodnoty pořízených SSD. Například vlastník 5000 kusů SSD obdrží stejné procento úroku jako vlastník, který jich drží půl milionu,« připomněl Radek Ležatka a uzavřel: »Pořízení SSD není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit jen cenu pořizovaných dluhopisů. Zpoplatněna není ani většina dalších služeb, třeba zřízení a vedení majetkového účtu, na němž budou evidovány dluhopisy či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny jsou pouze nadstandardní služby.«

Spořicí státní dluhopisy představují velmi zajímavý nástroj s garantovaným výnosem a garancí splacení dlužné částky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *