Počet plateb kartou na internetu roste. Jak zareagují úřady?

Počty plateb kartou na internetu každoročně rostou v desítkách procent. Jak vyplývá z údajů Sdružení pro bankovní karty, v roce 2016 bylo provedeno téměř 40 milionů plateb kartou o objemu přesahujícím 42 miliard korun. Když tato čísla porovnáme s rokem 2013, došlo k nárůstu o 78, resp. 76 procent. Není už načase umožnit platbu kartou na internetu i občanům, kteří chtějí uhradit své závazky vůči úřadům?

Odpověď zní jednoznačně ano a bude mít z pohledu úřadů několik příjemných dopadů. Prvním z nich je úspěšnost výběru poplatků, která roste úměrně s tím, jak snadné je zaplatit. Čím více překážek občan na cestě k úhradě částky má (nutnost dojít na úřad, vybrat si hotovost apod.), tím klesá jeho zájem a ochota učinit, co má. S tím souvisí druhá výhoda, kterou je úhrada před splatností a eliminace administrativy související s vymáháním.

Dalším bonusem je automatický přenos údajů do ekonomických agend a účetnictví. Odpadá tím přepisování údajů a možnost udělat chybu, zároveň jsou všechna data aktuální. Není třeba se obávat ani nakládání s informacemi o kartě, protože o ty se stará provozovatel platební brány a úřadu je vůbec neposkytuje. Identifikace případů probíhá na základě jednoznačně definovaného čísla variabilního symbolu.

Pokud občané mohou platit na webu úřadu kartou, má to pozitivní vliv i na jeho image, zejména při hodnocení jeho přívětivosti. V neposlední řadě se jedná o aktivitu odpovídající principům e-governmentu, který usiluje o maximální možnou elektronizaci veřejné správy a usnadnění administrativy občanům.

Aby bylo docíleno synergického efektu všech uvedených komponent, je vhodné využít jedno řešení, které nebude vyžadovat zvýšený dohled informatiků. Může jím být komplexní systém VERA Radnice, který používají pracovníci úřadu, a jeho aplikace Portál občana s integrovanou platební bránou, která je dostupná lidem na webu města.

Samozřejmostí by také mělo být, že občané mohou zaplatit kartou při návštěvě úřadu. Nicméně jak ukazují statistiky, i platba kartou na internetu je stále více využívána a v případě zavedení platební brány se bude rozhodně jednat o krok správným směrem. Veškeré informace nasvědčují tomu, že není třeba otálet.*

Zdroj dat: Sdružení pro bankovní karty

 

Ing. Adam Kožina

Customer Services Director

VERA, spol. s r. o.

www.vera.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *