Počet trestně stíhaných zastupitelů roste. Máme i videozáznam z konference, kde o tom zazněla tvrdá data

Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Na těchto stěžejních bodech dobrého vládnutí v komunální politice se shodli účastníci konference Otvírejme radnice II., která přilákala předposlední březnovou sobotu do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit ještě transparentnější a vstřícnější vůči občanům.

Z konference byl pořízen videozáznam, který je dostupný zde.

Jedním z důležitých zjištění byl i fakt, že v posledních letech přibývá trestně stíhaných zastupitelů. Jak upozornil Jakub Blažek, advokát specializující se na trestní odpovědnost politiků a úředníků, v letech 1995–2014 bylo stíháno 259 zastupitelů. „Zatímco v roce 2010 bylo trestně stíháno pět zastupitelů, tak v roce 2013 jsme již zaznamenali 75 trestně stíhaných zastupitelů a v roce 2014 pak 69,” konstatoval Jakub Blažek. Jak ovšem uvedl, tato čísla nevycházejí z oficiálních statistik, ale jsou založena na mapování Unie obhájců.

Na zastupitele prosazující transparentnost číhají i  nástrahy. S jejich rolí je spojena obrovská odpovědnost. Právní experti proto doporučují vzdělávat politiky i úředníky, pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání a mít rozhodnutí podložená jasnými faktickými argumenty. Zastupitelé musí spravovat veřejný majetek s péčí dobrého hospodáře, ne vždy ale dostatečně rozumí všemu, co schvalují. V takovém případě je důležité opatřit si stanovisko odborníka, např. znalecký posudek.

To platí například v případě, že nově zvolené zastupitelstvo zdědí nevýhodné smlouvy, které nelze zrušit. „V takovém případě by nové zastupitelstvo mělo učinit pokus nevýhodné smlouvy zrušit,“ připomněl Jiří Pavlík z kabinetu nejvyššího státního zástupce. “Pakliže si nechá učinit právní analýzu, která zjistí, že smlouvu zrušit nelze, tak by trestní odpovědnost neměla přicházet v úvahu. Jiná je však situace v případě, kdy si nové zastupitelstvo je vědomo nevýhodných smluv, ale s danou situací nic neudělá,” dodal.

Diskutovalo se ovšem také o nových trendech, jako je otevírání dat městy, zveřejňování smluv nebo využívání sociálních sítí pro komunikaci radnic s občany. Nováčci v zastupitelstvech a radách obcí, zejména ti, kteří se v opozici dostali do složité situace, ocenili praktické tipy a zkušenosti i možnost setkání se zkušenějšími kolegy.

Nemálo nových zastupitelů, kteří po loňských říjnových komunálních volbách přišli na radnice s velkou chutí měnit věci k lepšímu, leckdy naráží na nečekané překážky. Problematický může být třeba přístup k informacím, které zastupitelé potřebují pro své rozhodování, např. zápisy z jednání rady. “Největším překvapením pro mne bylo zjištění, že naše radnice je zavřená nejen občanům, ale i zastupitelům obce a brání nám v přístupu k informacím, na které máme z výkonu svého mandátu zákonné právo,“ uvedla např. Renata Chmelová, zastupitelka Městské části Praha 10. „Podle zákona může každý občan Prahy 10 a zastupitel nahlédnout do přijatých usnesení rady městské části, včetně všech příloh. Usnesení na internetových stránkách naší radnice však obsahují často jenom název bodu a skutečnost, že byl přijat. Konkrétní informace, například za jakých podmínek užívá místostarosta služební vůz z prostředků Prahy 10, zůstává neveřejná a nedostupná občanům i zastupitelům,“ pokračovala v kritice Renata Chmelová a dodala: “Zhruba týden poté, co jsem na tuto skutečnost upozornila na zastupitelstvu, vydal tajemník úřadu příkaz, podle kterého například nesmí současný zastupitel nahlížet do usnesení minulých rad, ale také nesmí informovat další osoby o obsahu, o němž se v dokumentaci dočte. Takovýto přístup považuji za odporující českému právu. Podali jsme proto stížnost na magistrát, který do týdne toto restriktivní nařízení tajemníka zrušil.

Nadějné zprávy však přicházejí kupříkladu z Městské části Praha 7.  “Otočili jsme zavedená pravidla. Zveřejňujeme vše, co není tajnou nebo citlivou informací. Na zasedání zastupitelstva jsme vyčlenili dvakrát 30 minut na podněty občanů a body, které občany zajímají, předřazujeme,” oznámil starosta této městské části Jan Čižinský.

Konferenci uspořádal Fond Otakara Motejla spolu s VŠE v Praze. jejími partnery byly Klub mladých politologů, HlídacíPes.org, Otevřená společnost, Oživení, Takeplace a Transparency International ČR.*

Na snímku Petra Vymětala jsou někteří z řečníků konference, zleva: Martin Kameník (Oživení), Michaela Dohnálková (MČ Praha Lipence), Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost).

/fom/

 

 

Komentáře ke článku 1

 • Miroslav Hrubý

  Ctění, v nejlepším úmyslu – bojovníci s bohužel zatím větrnými mlýny.

  Dovolte mi prosím, coby staršímu bývalému zastupiteli MČ Prahy přispět podnětem, lépe asi prosbou o radu k postupu. Zůstanu jen u zmíněné možnosti/podmínce, cituji:

  „… pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání a mít rozhodnutí podložená jasnými faktickými argumenty…“

  Dokážete si představit, že radniční vládci MČ Praha Čakovice sice zadali a za veř. peníze pořídili audit k: „Zabezpečení kvality komunikace mezi úřadem a občanem, – Pravidla komunikace s občany,“ – aby jej (audit) posléze odmítli zveřejnit se zdůvodněním, že je to pracovní materiál pro Radu MČ, který není určen ke zveřejnění. Nejpikantnější na věci je skutečnost, že takto odmítli jednoduchý požadavek členů svého Kontrolního výboru ZMČ.

  Tím jsem u věty „pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání… “ Celým, opravdu kvalitním auditem se, jako červená nit táhne odkaz na protikorupční strategii vlády ČR a konkrétně návazně na Vámi zmíněné „precizní zápisy“ auditorovo doporučení, aby každý návrh projednávaného usnesení obsahoval důvodovou zprávu. Podávat a zveřejňovat důvodové zprávy, – se v MČ Praze Čakovicích stalo nedosažitným.

  A aby „toho utajování“ nebylo málo zavedl pan starosta do místního periodika, zpravodaje U nás… tuhou, osobní cenzuru. Uzavřel (za zády zastupitelů) smlouvu s novým redaktorem (bez výběrového řízení), v níž si výslovně vymínil předklad zpracovaného vydání před výtiskem. Uvědomíme-li si, že už celý rok nefunguje, zjevně účelově nebyla žádným z orgánů samosprávy ustavena Redakční Rada, ač právě ta má v Radou MČ přijatých pravidlech pro vydávání zpravodaje zakotvenu odpovědnost za obsah ( v souladu s TZ) jde evidentně o řízený návrat do normalizace v níž si cit:
  “ Cenzura může mít podobu třeba zvláštního, doplňujícího zákona, či ( unikátního tajného místního) pravidla. Cenzor může mít třeba kabát zmocněnce k výkladu morálky.“

  Ve skupině několika bývalých i současných zastupitelů se snažíme vytvoři nějaký – Radnici nepoplatný informační kanál. V něm se chceme pokusit vyvolat širší debatu, – která by vedla ke sladění výkladu dělby pravomocí a odpovědnosti za rozhodování koaličně stmelené většiny Zs. – bez základních znalostí projednávaných problémů.

  Velmi bychom v tom úsilí uvítali Vaše profesní zkušenosti či rady nebo jakoukoli smysluplnou pomoc.

  V místě totiž si, už víc než desetiletí radní uzurpují výklad zákonů, který stojí na tvrzení:
  “ Žádný zákon nám (to, či ono) výslovně neukládá, – a skáčí-li radní v jiných městských částech z oken, – nemusíme skákat také…“

  S velkou omluvou za obsažné oslovení, – v úctě zdraví a úspěchy v záslužném snažení upřímně přeje

  Miroslav Hrubý P 196 00 Babiččina 217/7 733288707

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *