Podílejte se na vytváření Strategie regionálního rozvoje po roce 2021!

Nesedí vám zaměření současných dotačních titulů? Vnímáte, že větším problémem je administrativní zátěž a nekoncepční přístup k řešení problémů než samotné zaměření dotací? Svaz měst a obcí ČR pracuje na změnách! Zve proto i vás na seminář 5. prosince v Praze, kde jeho účastníkům návrhy takových změn představí,

Zajímáte se, kam se bude Česká republika ubírat v příštích letech? Poslechněte si prezentaci, která na setkání zazní, a podílejte se na vytváření Strategie regionálního rozvoje po roce 2021! Dozvíte se i o pozici Svazu na budoucí programové období a možných národních titulech po roce 2021.

Svaz měst a obcí ČR spolu s dceřinou společností MEPCO a Univerzitou Karlovou provádí analýzu potřeb měst a obcí ČR pro získání podnětů k následnému utváření podoby budoucí kohezní politiky pro období 2021+ a nastavení národních dotačních titulů.

"Ve spolupráci s Vámi a prostřednictvím dat z dotazníku o potřebách měst a obcí jsme zjistili, jaké problémy nejčastěji vnímáte. Přijďte se podívat na výstupy ze 732 obcí v České republice," vyzývá Svaz měst a obcí ČR starosty a další zástupce územních samosprávných celků k účasti na semináři Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2021+, který se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj uskuteční 5. prosince od 9.30 v Kongresovém centru Praha (vchod č. 5).

Na základě těchto výsledků se SMO na fokusních skupinách dotazoval zástupců obcí, měst a statutárních měst, zda jsou tyto problémy reálné. Výsledky tohoto šetření budou představeny na zmíněném semináři. Seminář bude moderovat Petr Kulhánek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Karlovy Vary.

Program semináře zahrne i vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, starostů a odborníků z praxe samospráv obcí, předsavitelů velkých měst a expertů na problematiku kohezní politiky EU.

Účast na akci je bezplatná po předchozím vyplnění registračního fomuláře. Kapacita sálu je omezená.

/zr/

Na snímku: Kongresové centrum Praha

Foto: archiv KCP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down