01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmínky splnilo sto padesát pět obcí, hříšníků je patnáct

Státní fond životního prostředí (SFŽP) na konci roku 2003 ukončil příjem žádostí do programu ochrany čistoty ovzduší (2.4). Program se týká plynofikace malých obcí do tisíce obyvatel. Dotace měly sloužit zejména na zlepšení kvality...

Státní fond životního prostředí (SFŽP) na konci roku 2003 ukončil příjem žádostí do programu ochrany čistoty ovzduší (2.4). Program se týká plynofikace malých obcí do tisíce obyvatel. Dotace měly sloužit zejména na zlepšení kvality ovzduší. Proto jednou ze základních podmínek pro definitivní přiznání podpory bylo napojení objektů na vybudované rozvody plynu. Smlouvy o podpoře obsahují podmínku, že pro přiznání dotace je třeba dosáhnout alespoň 90 % smluvního ekologického efektu. V posledních letech však obce měly stále větší problém tohoto limitu dosáhnout. Fond tak prodloužil lhůty pro splnění této podmínky z jednoho na dva roky. Některé obce je však nebyly schopny splnit ani po dvou letech. Proto byla pravidla pro přiznání definitivní podpory upravena.

Zmírnění podmínek

SFŽP nadále akceptuje termín dva roky, přičemž o tuto možnost musí obec požádat ještě před vypršením původního termínu. Navíc je schopen akci uzavřít v případě, že žadatel dosáhne alespoň 50 % smluvního ekologického efektu.

Po zmírnění podmínek na konci roku 2003 se loni 155 obcím podařilo splnit ekologické efekty. Dotace v celkové výši více než 550 mil. Kč již tyto obce nebudou muset fondu vracet. Nicméně obcím, které nesplnily podmínku 90% připojení, SFŽP nevyplatil pozastávku až do 10 % celkové dotace. Průměrně byly efekty splněny na 63 %.

Některé obce ani po zmírnění podmínek nejsou schopny připojení k plynovodu zajistit a akci se SFŽP tak ukončit. Proto již po 15 obcích vymáhá více než 30 mil. Kč. V případě dalších 236 akcí, na které poskytl téměř 800 mil. Kč, je stavba ukončena a žadatelé doplňují podklady pro závěrečná vyhodnocení, tj. prokazují splnění všech smluvních podmínek. Většinou obce využily možnost ročního odkladu, aby mohly zajistit potřebný počet přípojek k obecnímu plynovodu. Pokud se jim to nepodaří, bude SFŽP nucen zahájit vymáhání dalších dotací. Výstavba obecního plynovodu pokračuje, případně začne u 104 akcí (dotace téměř 650 mil. Kč), u 235 akcí probíhá připojování odběratelů plynu v rámci roční lhůty pro změnu vytápění z tuhých paliv na plynná paliva (dotace 1,3 mld. Kč).

Je několik důvodů, proč některé obce nesplnily podmínku ekologického efektu alespoň na 50 %. Jak uvedl Ing. Jiří Mika, vedoucí odboru ochrany životního prostředí SFŽP, tyto akce jsou dlouhodobější záležitostí a v průběhu tří, čtyř let se cena plynu změnila několikrát, nahoru i dolů. Kupříkladu u akcí plánovaných v roce 2000 obce požádaly o dotaci v roce 2001, kdy došlo k skokovému nárůstu ceny plynu. Další příčinou je umělé navyšování počtu přípojek kvůli vylepšení technických a ekologických parametrů žádosti nebo kvůli šlendriánství projektanta, který namaluje přípojku i k trvale neobydleným a nevytápěným objektům. To by si však měl žadatel ohlídat.

"Přestože jednou ze smluvních podmínek je povinnost obce informovat SFŽP o skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění smluvních podmínek obecně, některé úpravy technického řešení zjišťujeme až v rámci závěrečného vyhodnocení. Po kolaudaci stavby už však není možnost změnou rozhodnutí smluvní podmínky včetně ekologického efektu upravit na reálné hodnoty dané lokality. Nejdůležitějším parametrem při vyhodnocení je skutečný ekologický efekt, nikoli předpokládaný. Například jsou obce, kde se nepřipojil velký odběratel, který měl zajišťovat 40 % ekologického efektu. Tyto akce potom posuzujeme individuálně, zkoumáme proč se plánovaný velkoodběratel nepřipojil, zda kvůli vyšší ceně plynu nebo šlo například o cihelnu, která zkrachovala," vysvětloval Ing. Jiří Mika.

JAKÉ JSOU SANKCE

V průběhu závěrečného vyhodnocení SFŽP posuzuje míru splnění všech podmínek stanovených smlouvou. Jestliže ekologický efekt obec splní na 90 a více procent, je akce uzavírána bez postihu. V případě plnění na 50 % pak část prostředků, kterou si SFŽP uchovává v průběhu financování, není v rámci závěrečného vyhodnocení vyplacena (až 10 %). Pokud obec ekologický efekt nesplní ani na 50 %, je SFŽP povinen obec nahlásit ke kontrole místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten vymáhá vrácení dotace a zároveň může udělit sankci až do výše 100 % za porušení podmínek.

Statistika žádostí na plynofikace obcí od roku 1999

Počet žádostí celkem 905

úspěšně uzavřeno 280

vymáhání pohledávky 15

odstoupení ze strany žadatele 35

akce, kde probíhá připojování 235

akce, kde probíhá nebo začne výstavba 104

akce před závěrečným vyhodnocením 236

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down