01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podnikatelé v Posázaví chtěli, LEADER jim v tom pomohl

Čistá řeka Sázava, Vlídná nádraží, mapování kapliček a jejich opravy. Projekty, jež jsou vizitkou místní akční skupiny (MAS) Posázaví. Ta funguje na principech jednoho z evropských nástrojů politiky regionálního rozvoje - iniciativy LEADER.

Obecně prospěšná společnost Posázaví o. p. s. vznikla v roce 2004 z iniciativy svazků obcí a orgánů samosprávných celků, podnikatelských subjektů i nevládních neziskových organizací. Jejím stěžejním cílem je zajišťovat rozvoj Posázaví s důrazem na cestovní ruch. »Velkou roli sehrála lokalita. Žije zde spousta lidí, kteří za prací dojíždějí do Prahy, ale investují u nás,« říká Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti. »Nejsme klasická regionální rozvojová agentura, nýbrž poradenské centrum, do něhož místní podnikatelé přispívají, neboť je chtějí, a my se snažíme sehnat ještě další peníze,« konstatuje ředitelka.


POLITICKÉ TLAKY JSOU VYLOUČENY, ROZHODUJE VĚCNOST PROJEKTŮ

Předností tohoto systému je, že je nepolitický, stojí na podnikatelích a jde mimo volbu starostů. V MAS může být zastoupeno nanejvýš 49 % členů z veřejného sektoru a alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru včetně neziskových organizací.

Jedinečnost programu LEADER ČR 2007, jímž se Česká republika prostřednictvím OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství připojila k evropské iniciativě LEADER+ a do něhož je zapojena i společnost Posázaví o. p. s., je v přístupu k územnímu rozvoji. Klade totiž důraz na princip »zdola - nahoru«. »Není to nic jiného, než že se domluví sami lidé na vsi, co chtějí pro obec udělat. LEADER aktivuje občany, jimž pak my pomůžeme projekt uskutečnit. Když si jej lidé vymyslí - a často i sami provedou, více si díla váží,« tvrdí ředitelka. Model LEADER disponuje pro navrhovatele malých projektů potřebnými experty (animátory území, facilitátory, poradci, administrátory...).

Nejvíce se investuje do obnovy objektů typu společenských sálů, kluboven, kulturních domů, obecních úřadů, ale třeba i památek. »Od roku 2004 se opravilo už půl tisícovky drobných památek z celkem 1800. A není to jen s podporou LEADER. Snažíme se získávat peníze i z jiných fondů a programů, jako jsou nadační, ministerské, evropské,« vysvětluje Bohuslava Zemanová.

PROJEKT ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA FUNGUJE UŽ ŠESTÝM ROKEM

Příkladem, jak LEADER funguje, je projekt Čistá řeka Sázava. První impuls přišel po povodních v roce 2006 od svazku obcí Malé Posázaví. Jeho členské obce se tehdy rázem ocitly na odpadky zanesených březích špinavé řeky. Pilotní úklid břehů Sázavy financoval program LEADER+, následně se organizátorem stalo Posázaví o. p. s.

»V projektu se potkávají nejen mladí lidé, či ti, kdo jej sponzorují. Děti se naučí starat o své okolí, a zapojí se i starší občané, kteří Posázaví o. p. s. hodně pomáhají. Další lidé a občanská sdružení se přidávají. Těší nás, že už nejde jen o tři jarní dny, ale že se do úklidu řeky průběžně zapojují další obce a školy,« uzavírá Bohuslava Zemanová.

Projekt se zalíbil také Solomonu Smallovi z organizace Thames21, která se věnuje čištění řek a kanálů v Londýně. Letos se úklidu Sázavy sám zúčastnil a pak společnosti Posázaví o. p. s. nabídl spolupráci. Thames21 by mohla podpořit jak projekt Čistá řeka Sázava, tak další připravované aktivity.

PŘIBÝVAJÍ AKTIVITY VE PROSPĚCH ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Společnost Posázaví o. p. s. rozvíjí i mnohé další projekty. Například ve spolupráci tří MAS, jejichž obcemi vedou regionální historické železniční tratě Posázavský Pacifik, Bezdružická lokálka a Muzejní trať Kolešovka, vznikl projekt Vlídná nádraží k posouzení jejich současného stavu a návrhu dalšího využití. Projekt Mapování kulturních památek míří na zpracování soupisu a map kulturního dědictví Posázaví a Rakovnicka, zatímco projekt Vycházky po staronových cestách chce obnovit staré a vybudovat nové vycházkové pěší trasy v okolí obcí Lensedly, Kaliště, Turkovice u Ondřejova, Ondřejov u Prahy, Senohraby a Čtyřkoly.

Od 15. do 17. dubna bylo letos pod vedením obecně prospěšné společnosti Posázaví uklizeno 92,8 km břehů Sázavy a sesbíráno 32,5 t odpadků.

FOTO: ARCHIV

Letos se projektu Čistá řeka Sázava zúčastnilo na 400 dobrovolníků na vodě a přibližně 500 pomocníků na souši.

FOTO: ARCHIV

Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o. p. s.: »Od roku 2000 přišly do kraje čtyři miliardy korun, z toho polovina formou zemědělských dotací a polovina na obnovu venkova.«

FOTO: VÁCLAV ŠMERÁK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down