Podpora bydlení v ČR: Státní pozemkový úřad zařadí 201 pozemků do rezervy pro rozvojový program

Státní pozemkový úřad zařadí do rezervy 201 pozemků pro vládou schválený program podpory bydlení. Podnět k zahájení úřad v minulém týdnu obdržel od Ministerstva financí. Tento krok představuje důležitý milník v oblasti podpory dostupného bydlení v České republice.

V souladu s programovým prohlášením vláda v polovině dubna schválila rozsáhlý rozvojový program podpory bydlení. Spolu s tím schválila také zařazení 201 pozemků ve výluční správě Státního pozemkového úřadu SPÚ) do rezervy určené pro tento účel. Vybrané pozemky jsou součástí první fáze důležité reformy Bydlení pro život, která by měla zásadním způsobem podpořit dostupnost nájemních bytů na trhu. Navázat by na ni měla také finanční pomoc v přibližné výši 9,5 mld. Kč z Národního plánu obnovy, které budou prostřednictvím Státního fondu podpory investic a Národní rozvojové banky určeny na financování bytových projektů samospráv.

Jde o vstřícný krok k požadavkům územních samosprávných celků

Právě nedostupné bydlení je jedním z hlavních problémů, po jehož řešení samosprávy dlouhodobě volají. „Tato iniciativa představuje významný krok k podpoře dostupného bydlení v České republice. Zařazení 201 pozemků Státního pozemkového úřadu do tohoto programu umožní obcím realizovat projekty, které přispějí ke zlepšení dostupnosti bydlení např. pro seniory či mladé rodiny s dětmi,“ uvedla včera na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu.

Celková výměra pozemků, které budou pro tento účel do programu zařazeny činí bezmála 73 hektarů, přičemž jsou rozmístěny napříč republikou.

„Jsem přesvědčený, že i tímto dokáže náš resort přispět k řešení dostupného bydlení. Naším cílem je co nejefektivněji využít státní majetek k podpoře této důležité oblasti. V řadě lokalit může být právě nedostatek vhodných pozemků limitujícím faktorem, proto je dobře, pokud stát dá k dispozici vhodné pozemky pro stavbu,“ uvedl na téže tiskové konferenci ministr zemědělství Marek Výborný.

Za podmínek současného nastavení legislativy není aktuálně možný převod takových pozemků z příslušnosti hospodařit SPÚ přímo na obce. Nastavení procesu realizace konečného převodu pozemků na obce je v gesci Ministerstva financí.

S ohledem na vývoj trhu se mění i výše pachtovného za zemědělskou půdu v držení státu

Na téže tiskové konferenci bylo rovněž sděleno, že Státní pozemkový úřad po 10 letech přistupuje k navýšení pachtovného u zemědělských nemovitostí státu. Nově tak uzavírá pachtovní a nájemní smlouvy s aktualizovanou procentuální sazbou ve výši určené podle zemědělských výrobních oblastí, a to z průměrné úřední ceny pozemků v daném katastrálním území. K tomuto kroku přistoupil na základě zpracované analýzy provedené Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), která potvrdila, že dosavadní výše již neodpovídá stávajícím ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství. Loni zavedená jednotná sazba 5,8 %, byla nakonec v zájmu podpory zemědělské činnosti na venkově, diferencována podle jednotlivých výrobních oblastí. Díky této změně se příjmy státního rozpočtu z pachtovného navýší o přibližně 150 mil. Kč ročně.*
/zr/

Záznam ze společné tiskové konference ministra zemědělství Marka Výborného a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu Svatavy Maradové ke změnám pachtovného na zemědělské půdě a poskytnutí pozemků k podpoře bydlení ze dne 28.6.2024 v Poslanecké sněmovně.

Na snímku: Ministr Marek Výborný s ústřední ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou na včerejší společné tiskové konferenci v dolní parlamentní komoře. Foto: archiv SPÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down