Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Podpora ICT projektům obcí s mezinárodní účastí

Vedle strukturálních fondů, z nichž lze v období 2007-2013 čerpat tzv. evropské peníze také na rozvoj informační společnosti, poskytují tuto možnost i komunitární programy Evropské unie. Jejich cílem je podpořit spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jež souvisejí s politikami EU. Příkladem...

Vedle strukturálních fondů, z nichž lze v období 2007-2013 čerpat tzv. evropské peníze také na rozvoj informační společnosti, poskytují tuto možnost i komunitární programy Evropské unie. Jejich cílem je podpořit spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jež souvisejí s politikami EU. Příkladem je »Safer Internet« zaměřený na bezpečné využívání internetu hlavně dětmi a menšinami. Jak uvedlo Ministerstvo vnitra (národní kontaktní bod programu) 26. února na Informačním dni, Evropská komise (EK) by měla vyhlásit výzvu k účasti v programu. (Více na www.mvcr.cz, sekce EU.)

Pro města a obce je však zajímavější výzva otevřená do 14. května v rámci programu CIP ICT-PSP (Competitiveness and Innovation Framework Programme, ICT Policy Support Programme). Ten vychází z iniciativy »i2010 – Evropská strategie pro růst a zaměstnanost«, s cílem dokončit Jednotný evropský informační prostor.

V pořadí 7. projektová výzva je určena právnickým osobám ze členských či kandidátských států EU, tj. orgánům veřejné správy na všech úrovních, veřejným institucím, malým a středním podnikům i NNO. Podpořené projekty musejí mít vztah k následujícím pěti (dále členěným) tématům:

Cloud pro veřejnou správu a »chytrá« města (mj. udržitelná mobilita);

Digitální obsah, otevřená data a kreativita (mj. ICT pro učení, e-archivační služby);

ICT pro zdraví, důstojné stárnutí a začlenění (mj. asistovaná mobilita a navigace);

Důvěryhodné e-služby (mj. ochrana webu, bezpečnost síťové infrastruktury);

Otevřené téma pro inovace a jiné aktivity (mj. společenská odpovědnost v ICT).

Aktivity budou podpořeny nástroji, jež se liší zejména finanční spoluúčastí EU: Pilot A, Pilot B, Tematické sítě a Sítě pro sdílení dobré praxe. Pro letošek bylo vyčleněno 156,5 milionu eur. Podmínkou účasti v programu je stát se součástí mezinárodního konsorcia, buď jako účastník, nebo koordinátor.

Z našich měst a obcí v předchozích výzvách své projekty předložily a hodnocením prošly Most (téma 3) a MČ Praha 4 (téma 1). Projekty ale nebyly realizovány, neboť na ně nezbyly peníze. Nejblíže úspěchu bylo město Dobříš, které se v 5. výzvě zapojilo do tématu ICT pro nízkouhlíkovou ekonomiku a »chytrou« mobilitu. Projekt však neprošel fází negociace s EK. Z krajů byly zatím uspěšné Plzeňský a Vysočina.

Podrobnosti k výzvě na: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme-participate. Informace podá: Ing. Dana Černohousová, dana.cernohousova@mvcr.cz, tel.: 974 817 548.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *