Podpora pro neziskové organizace: žádat lze od 15. května

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci.

„Každoročně podporujeme nestátní neziskové organizace, jejichž aktivity jsou spjaty s pestrou agendou našeho ministerstva. V rámci první výzvy bohužel poměrně velké množství žádostí nesplnilo formální kritéria, ale domnívám se, že mnohé organizace plní záslužnou činnost, tak jsem se rozhodla pro letošní rok vyhlásit druhou výzvu. Doufám, že se žadatelé vyvarují školáckých chyb,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci, v rámci druhé výzvy pro rok 2017:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Žadatel podává žádost o dotaci na adrese http://www3.mmr.cz/zad    , která bude otevřena pro podávání žádostí od 15. května do 12. června 2017.*

Více informací naleznete zde.

var-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *