Podpora regionálních muzeí bude pokračovat. Další výzva z IROP se chystá na září

Celkovou částkou zhruba 1,646 mld. Kč bylo podpořeno 39 projektů na modernizaci muzeí, budování či rekonstrukci sbírek a jejich depozitářů, na restaurátorské dílny či třeba lepší sociální zázemí muzeí. Stalo se tak v rámci 21. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Muzea, která loni běžela od srpna do října. Zřizovatelem takto podpořených zařízení musel být buď stát, nebo kraje, nikoliv však obce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se chystá vyhlásit stejně laděnou výzvu také letos v září s tím, že bude otevřena do ledna 2018.

Náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád dnes zástupce médií informoval o výsledcích 21. výzvy z IROP – Muzea, určené na podporu regionálních muzeí. Celkem bylo v rámci výzvy č. 21, která je historicky první výzvou svého druhu, podpořeno 39 projektů za přibližně 1,646 mld. Kč. O dotaci se mohla ucházet muzea, jejichž roční návštěvnost činila v posledních třech letech  v průměru více než 30 tisíc návštěvníků a která jsou zřizována státem či kraji.

Nejaktivnější a nejúspěšnější co do počtu projektů byl Jihomoravský kraj s osmi podpořenými projekty. Hned za ním se umístil Moravskoslezský kraj se sedmi úspěšnými projekty a na třetí příčku dosáhl Středočeský kraj s pěti podpořenými projekty. Naopak žádný projekt nebyl přihlášen z Pardubického kraje.

Do této výzvy bylo alokováno 2,1 mld. Kč, které poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF – European Regional Development Fund). Maximální výše podpory na jeden projekt mohla činit 125 mil. Kč, žadatel se na financování uznatelných nákladů projektu podílel pěti procenty, dalšími deseti procenty přispíval státní rozpočet.

Náměstek ministryně Zdeněk Semorád vysvětlil, že Evropská komise nebyla přístupna žádosti České republiky, aby tímto způsobem z ERDF mohly být podpořeny také projekty muzeí obcí a měst, případně svazků obcí. Městské a obecní projekty však mohly získat dotaci v minulém programovém období Evropské unie z regionálních operačních programů v rámci podpory cestovního ruchu. V současnosti regionální muzea zřizovaná městy a obcemi se svými případnými projekty mohou ve vybraných aglomeracích usilovat o podporu v rámci tzv. integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ, případně v širším kontextu získat podporu z místních akčních skupin (MAS).

Jak Zdeněk Semorád spolu s ředitelem odboru řízení operačních programů MMR Rostislavem Mazalem konstatovali, podporu muzejních projektů neznamená, že by se v podpořených zařízeních kvůli modernizaci budov, rozšíření expozic a lepším zázemí pro návštěvníky mělo automaticky zvyšovat vstupné. Ministerstvo pro místní rozvoj ani nepodmiňuje podporu muzeím dalším zvyšováním návštěvnosti, i když mnohde k tomu určitě dojde.

Ministerstvo pro místní rozvoj si mj. na některých podpořených projektech považuje i to, že se zrekonstruují i depozitáře muzeí a zlepší také jejich zabezpečení, což v řadě případů umožní zpřístupnit tyto prostory odborné veřejnosti.

MMR připravuje další výzvu z IROP na podporu muzeí, která bude stejně koncipována jako výzva č. 21. Její vyhlášení je naplánováno na letošní září s tím, že otevřena bude do ledna 2018. Případní žadatelé o podporu mají tedy čas připravit pro tuto výzvu své projekty a mohou přitom vycházet z podmínek výzvy č. 21.

Zdeněk Semorád na dotaz Moderní obce případným žadatelům o dotaci vzkázal: Rozhodně své projekty s námi konzultujte. Nejen z osudů žádosti o podporu z výzvy č. 21 totiž vyplývá, že projekty, které jejich předkladatelé s vyhlašovatelem výzvy nekonzultovali, se často zadrhnou na zcela zbytečných maličkostech, kdy dodatečná náprava už není možná.

Z minulé výzvy byl podpořen i projekt Muzea automobilů TATRA v Kopřivnici, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Dotace z IROP a státního rozpočtu v celkové výši 110,92 mil. Kč poputuje na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů historicky cenných exponátů (osobních a nákladních vozidel převážně značky TATRA včetně dalších předmětů výrobní povahy) a na zpřístupnění té části exponátů, které není v současné době kvůli absenci vhodných prostor možné vystavovat. Cílem projektu je také zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, proti poškození či odcizení.

Do tohoto muzea zamíří na návštěvu už v pátek 23. června ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  "Muzea v regionech naší republiky přilákají ročně tisíce turistů. Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je cestovní ruch, má proto zájem, aby naše muzea a jejich exponáty byly pokud možno v co nejlepším stavu a měly tak možnost oslovit další potenciální návštěvníky. Jejich věhlas, který má například právě muzeum automobilů TATRA, významně propaguje Českou republiku v zahraničí," připomněla Karla Šlechtová.*

/rš/

K foto:

Z expozice Muzea automobilů TATRA v Kopřivnice

Foto: archiv muzea

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down