Pojišťovny konečně budou přispívat hasičům

Už v květnu příštího roku by se profesionální i dobrovolní hasiči mohli dočkat prvních peněz z nově vzniklého Fondu zábrany škod, do něhož pojišťovny napřesrok začnou povinně odvádět 3 % z vybraného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jednotky SDH obcí by si mohly přijít navíc k celkem možná až 100 milionům korun.

Stane se tak díky novele zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh novely zákona už loni předložený poslanci Rudolfem Chladem, Jeronýmem Tejcem a Janem Pajerem již schválila Poslanecká sněmovna a v květnu také Senát a nyní už jen čeká na podpis prezidenta republiky.

ÚČTOVAT SE BUDOU MOCI I VÝJEZDY

Jak upozornil spolupředkladatel návrhu novely Jeroným Tejc, konstrukce zákona, ale i výše odvodů doznaly během jednání a hledání kompromisu ve Sněmovně značných změn. Původně navržených 6 % z vybraného pojištění odpovědnosti se změnilo na 3 %. Místo fondu spravovaného Ministerstvem vnitra vzniká Fond zábrany škod, přibylo i příjemců rozdělovaných peněz.

»Předpoklad naplnění Fondu zábrany škod za celý kalendářní rok je mezi 500 až 600 mil. Kč. Výše této částky se bude odvíjet od předepsaného pojištění v daném roce. Hasičskému záchrannému sboru (HZS) poputuje 60 % z této částky – ovšem s tím, že z nich nejméně 20 % musí být dále přerozděleno mezi jednotky SDH obcí, které poskytují plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel. Zákon současně zavádí nový a administrativně jednoduchý systém účtování náhrady nákladů pojišťovnám za výjezdy k dopravním nehodám. Předpokládáme, že ročně může jít o dalších 200 až 300 mil. Kč. Celková částka pro jednotky SDH obcí by se měla pohybovat v řádu desítek milionů, tedy mezi 70 až 100 mil. Kč ročně. První prostředky za první čtvrtletí 2014 by měly být k využití přibližně v květnu 2014,« uvedl Jeroným Tejc na dotaz Moderní obce.

VEŘEJNOST SI VYUŽITÍ PENĚZ OHLÍDÁ

Nemůže však tento nový, dlouho očekávaný zdroj dalších příjmů pro jednotky SDH obcí za současné stagnace, či dokonce poklesu příjmů obcí vést k tomu, že zastupitelstva svoji dosavadní vlastní podporu »svým« hasičům přiškrtí? ptali jsme se dále.

»Podle mého názoru to není pravděpodobné,« odpověděl poslanec. »Byť obce v posledních letech opravdu spíše hledají jakékoliv peníze pro své jednotky SDH a mnohde už ani není co snižovat. Očekávaných nejméně 70 milionů korun ročně jistě tento nedostatek zcela neodstraní, ale v dlouhodobém horizontu může pomoci systémově řešit nákup nejpotřebnější techniky. Pomoci by měla i obnova techniky HZS, který by měl ve větší míře postupovat vyřazenou a stále použitelnou techniku směrem k jednotkám dobrovolným.«

Spolupředkladatel návrhu novely zákona svoji odpověď ještě doplnil: »Právě tak si nedovedu představit starostu a zastupitelstvo, kteří by peníze získané podle nového zákona nepoužili ve prospěch zlepšení vybavení „své“ jednotky, ale fakticky je směrovali na úplně jinou nesouvisející činnost. Tlak veřejnosti, nejen hasičské, bude zejména v menších obcích a městech lepším strážcem využití nových prostředků než jakékoliv komise či kontrolní orgány.«

POMOC Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE I PRO DOBROVOLNÉ HASIČE?

Jeroným Tejc se vyjádřil i k dalším možným pilířům financování SDH. »Hasičskému záchrannému sboru se v roce 2010 podařilo v rámci současného programovacího období prosadit financování ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro HZS je pořizována technika ze dvou projektů v rámci Integrovaného operačního programu, a to: Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách a Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Jde o finanční prostředky z fondů EU v řádu 1 mld. Kč. Zapojení jednotek SDH obcí do čerpání evropských fondů by jistě bylo zajímavým řešením jejich současné neutěšené situace. Bude však záležet na nastavení jednotlivých programů a vyjednaných podmínkách. Netroufám si nyní tyto faktory předjímat. Pokud se týká spolufinancování, mají zde místo i krajské samosprávy. Jsem rád, že v posledních pěti letech navzdory nepříznivé ekonomické situaci finanční podpora dobrovolných hasičů ze strany většiny krajů razantně vzrostla,« uzavřel Jeroným Tejc.

Jak se bude nakládat s finančními prostředky odvedenými do Fondu zábrany škod

Pojišťovny budou povinny odvádět do Fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. Prostředky Fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s:

a) pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel;

b) úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům;

c) realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou nebo

d) realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Z prostředků Fondu zábrany škod se k úhradě nákladů na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek IZS a jeho ostatních složek poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel nebo na úpravy technologií a provozem operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům poskytne nejméně 60 % Hasičskému záchrannému sboru – a z toho nejméně 20 % jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Z prostředků Fondu zábrany škod se dále poskytne nejméně 15 % dalším složkám Integrovaného záchranného systému a nejméně 15 % na realizaci projektů a programů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou nebo prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Příjemce prostředků z Fondu zábrany škod bude povinen Komisi pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků Fondu zábrany škod na její vyžádání poskytnout veškeré informace a doklady týkající se použití finančních prostředků z tohoto fondu a umožnit jí provedení kontroly použití prostředků z fondu. V případě neprokázání použití těchto prostředků nebo porušení účelu jejich použití bude příjemce povinen tyto prostředky vrátit do Fondu zábrany škod.

ZDROJ: NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 168/1999 SB.

Poslanec JUDr. Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra ČSSD, věří, že novela v dlouhodobém horizontu dobrovolným hasičům pomůže systémově řešit nákup alespoň té nejpotřebnější techniky.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *